Nieuws - Boele & van Eesteren


Projectwebsites

Nieuws


28 juni 2018

Onderwaterbeton Noordelijke bouwkuip Valley Amsterdam gestort

Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) heeft op vrijdag 22 juni de 35 uur durende stort van het onderwater in de noordelijke bouwkuip van Valley succesvol afgerond. Het storten van de  1,2 tot 1,5 meter dikke ondervloer ging woensdagavond om 19.00 uur van start en werd begeleid door duikers die tot 13 meter diepte mee het water in afdaalden.


Onderwaterbeton moet in één keer gestort worden. Hiermee wordt voorkomen dat er naden ontstaan. In totaal is er 3.080 m3 onderwaterbeton gestort. Het beton werd aangevoerd door betonmixers om er werd vervolgens met behulp van een betonpomp vanaf de kant gestort. Onder water dragen de duikers er zorg voor dat het beton op de goede plek in de goede hoeveelheid terecht komt. Over enkele  weken is het beton uitgehard en kan het water uit de kuip worden gepompt.


De afgelopen maanden is Bouwcombinatie Valley Amsterdam druk bezig geweest met het onderwater uitgraven van de bouwkuip. Drie bouwlagen van het iconische gebouw Valley bevinden zich onder het maaiveld. De bouwkuip is onderverdeeld in twee delen: een noordelijke en een zuidelijke kuip die van elkaar worden gescheiden door middel van een damwand. De kleinere noordelijke kuip is tot 13 meter diep afgegraven. Het graven in de andere, grote kuip is nog gaande. In totaal wordt er 80.000 m3 afgegraven, waarvoor 80.000m3 water wordt teruggebracht. De waterdruk zorgt ervoor dat de wanden van de kuip en de vloer die wordt gestort op hun plek blijven.  


De zuidelijke bouwkuip wordt  naar verwachting eind augustus voorzien van circa 4.000 m3 onderwaterbeton. Na het uitharden van het beton en het wegpompen van het water wordt er nog eens anderhalve meter vloer gestort. Daar bovenop wordt gestart met de realisatie van de ondergrondse parkeerlagen. Deze winter komen de werkzaamheden op de bouwplaats van Valley Amsterdam voor het eerst boven het maaiveld uit.


25 juni 2018

Opbouw tweede torenkraan

Op donderdag 5 en vrijdag 6 juli wordt de tweede torenkraan op de bouwplaats van Valley Amsterdam geplaatst. Om de montagewerkzaamheden uit te voeren wordt gebruik gemaakt van mobiele kranen. Ondanks dat we de overlast tot een minimum willen beperken, ontkomen we er bij deze opbouwwerkzaamheden niet aan dat wij de veiligheidszone voor publiek moeten vergroten.


Tijdelijke afzetting fietspad

Het oostelijke fietspad van de Beethovenstraat valt op gedurende deze werkzaamheden binnen de bouwveiligheidszone. Dit betekent dat het fietspad wordt afgezet met bouwhekken. Bij uitloop van de werkzaamheden wordt het fietspad ook op zaterdag 7 juli afgesloten. De bouwhekken worden dagelijks om 10.00 uur geplaatst en om circa 16.00 uur weggehaald.


18 juni 2018

Storten onderwaterbeton Valley Amsterdam

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Valley, gelegen aan de Beethovenstraat en grenzend aan het sportpark Goed Genoeg (AFC) en de A10.

Met het storten van het eerste onderwaterbeton komt voor het project Valley een belangrijke mijlpaal in zicht. Het is de laatste handeling in de met water gevulde, noordelijke bouwput.De 150 cm dikke betonvloer wordt de waterdichte bodem. Hierna zal de noordelijke bouwput worden droog gepompt en gaan we een volgende fase in. De  stort van de zuidelijk bouwput vindt over 2 maanden plaats, u ontvangt hier t.z.t. meer informatie over.


Storten onderwaterbeton

Op woensdagavond 20 juni start het storten van het onderwaterbeton op de het bouwterrein van Valley Amsterdam. De werkzaamheden beginnen om circa 19.00 uur en worden op vrijdag 22 juni afgerond. Het beton wordt aangevoerd door betonmixers en wordt met behulp van een betonpomp gestort. Onder water zorgen duikers ervoor dat de juiste hoeveelheid beton op de juiste plek wordt aangebracht.

Om te voorkomen dat er naden ontstaan, moet de benodigde 3.250 m3 onderwaterbeton zonder onderbrekingen worden gestort. Er van uitgaande dat er per uur 100 m3 beton kan worden gepompt, neemt de stort in het geheel minimaal 33 uur in beslag. Gedurende deze tijd wordt er in ploegendiensten gewerkt. Voor de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden is een ontheffing afgegeven.


Aan- en afrijden

Omdat de betonpomp ten behoeve van de stort op onze bouwweg geplaatst moet worden, is er onvoldoende ruimte om ook de aan- en afvoer via deze weg te laten plaatsvinden. Daarom gaat de aan- en afvoer van betonmixers (ca. 300 wagens) tijdens deze werkzaamheden via de Spoorslag. Dit gebeurt onder begeleiding van een verkeersregelaar. Te allen tijden kan het bouwverkeer vooruit de openbare weg op- en af rijden.

Gedurende de reguliere werktijden wordt er gebufferd op de bufferplaatsen van Zuidas onder het viaduct van de A10. Buiten reguliere werktijden vindt het bufferen plaats naast de uitrit van het bouwterrein van Valley Amsterdam aan de Spoorslag. Op deze plaats is een verharde strook naast de Spoorslag aangelegd.


Overlast

De stort is iets bijzonders, echter op de bouwlocatie zijn alleen de betonmixers en pompen zichtbaar. Het echte werk heeft vooraf plaatsgevonden of gebeurt onder water. Tijdens het storten heerst dan ook een betrekkelijke rust op de bouwplaats met een beperkte inzet aan mensen en geluid producerend materieel.


Bewuste Bouwers

Bouwcombinatie Valley Amsterdam is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen bleek tijdens de Dag van de Bouw op 2 juni 2018, toen wij de Bewuste Bouwers Zuidas Award mochten ontvangen als beste van de 21 bouwplaatsen op de Zuidas. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.


Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Valley, neem dan contact op via communicatie@bcvalley.nl of bel naar 070-414 4200.

 De gemeente Amsterdam (Zuidas) is geen opdrachtgever van de bouw, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in de Zuidas. Voor vragen of opmerkingen inzake projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

0800 5065 (altijd bereikbaar)

contact@zuidas.nl

www.zuidas.nl

 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Downloads


terug omhoog

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project: Valley

Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht