Projectwebsites

Nieuws


30 augustus 2019

Werkzaamheden augustus - september 2019

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 8 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid.


Valley kan in drie fases worden verdeeld: de kelder/parkeergarage, het plintgebouw met ruimte voor kantoren, cultuur en horeca en de drie woontorens. Inmiddels is de eerste fase (kelder en parkeergarages) constructief afgerond en bevindt het project zich in de tweede fase (het plintgebouw).


Stand van zaken plintgebouw

Aan de noordzijde wordt momenteel de wapening gevlochten voor de vloer van de 5e verdieping. Eind augustus/ begin september kan het beton worden gestort. De kern van toren Noord is nu op de 7e verdieping.

Op de Zuid- en Westzijde wordt het beton gestort voor de vloer van de 4e verdieping. Om op deze hoogte te kunnen storten, zijn extra kranen geplaatst om de slangen van de betonpomp op hoogte te brengen. Wanneer de vloeren zijn gestort, zullen de wanden worden geplaatst. De wanden worden deels prefab aangevoerd en deels gestort met nat beton.


19 juni 2019

Werkzaamheden juni – juli 2019

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 8 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid.

Deze en komende week worden de drie torenkranen op het project verhoogd. Dit wordt ook wel ‘het klimmen van de kranen’ genoemd.


Geplande werkzaamheden:

Het project heeft een drie laagse ondergrondse parkeergarage. Momenteel wordt er gewerkt aan de hellingbanen die de drie lagen met elkaar verbinden.

Aan de kant van de Beethovenstraat is een grote, brede trap gerealiseerd. Deze trap leidt straks naar 1e verdieping van het Plintgebouw dat ruimte zal bieden aan onder andere horeca, cultuur en kantoren. 


Stand van zaken torens noord, zuid en west:

  • Noord: Begin juni is de 2e verdieping gestort. Volgens planning wordt de 3e verdieping in de tweede week van juli gestort.
  • West: Bij toren west wordt eind juni de 2e verdieping gestort. Medio juli staat de stort van de 3verdieping gepland. Gemiddeld wordt in elke vloer 70 ton (!) wapening verwerkt.
  • Zuid: Begin juni is de 1e verdieping. De stort van de 2e verdieping staat gepland voor de tweede week van juli.

Naast het “natte beton” ( het beton dat ter plekke wordt gestort), worden diverse delen van het gebouw opgebouwd met prefab beton, zoals wanden, trappen en bordessen. De vloer van de mezzanine (bouwdeel west en zuid) is onder meer opgebouwd met vloerplaten.

Bij de realisatie van elke verdiepingsvloer en de voorbereiding van de stort hiervan, zijn naast de vlechters en de betontimmerlieden, ook de installateurs betrokken. Zij moeten er in deze fase voor zorgen dat (water)leidingen en elektra wordt aangelegd en op de goede plaats ligt.


04 juni 2019

Welcome to Valley

Gedurfd, eigenzinnig, groen en duurzaam: dat is Valley in Amsterdam. Het gebouw wordt in opdracht van EDGE Technologies gerealiseerd naar ontwerp van architect Winy Maas. Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) is in augustus 2017 gestart met de realisatie. Na een lange tijd ondergronds werk te hebben verricht, zijn we inmiddels zichtbaar naar boven aan het werken. Een mooi moment voor een vernieuwde projectfilm.terug omhoog

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project: Valley

Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht