Zoeken
15148308.jpg
2151033.jpg

Onze afdeling Service & Onderhoud

Standplaats Zoetermeer

Een belangrijke schakel in de levensduur

Wanneer de oplevering van een project nadert, breekt voor de opdrachtgever of gebruiker een spannende tijd aan. Het “papieren” project is tastbaar en het moment waarop het bouwwerk in gebruik genomen wordt breekt bijna aan. Op dit moment van het bouwproces komt de afdeling Service & Onderhoud in beeld. Tijdens de bouw kijken medewerkers van Service & Onderhoud al regelmatig met de uitvoerder mee naar mogelijke toekomstige problemen. Op deze manier worden deze al tijdens het bouwproces gesignaleerd zodat ze in overleg met de opdrachtgever en de architect preventief voorkomen kunnen worden. Daarnaast is de afdeling op deze manier al voor de oplevering vertrouwd met het project. Tijdens de laatste bouwvergaderingen is het hoofd van Service & Onderhoud aanwezig om kennis te maken met de opdrachtgever, de gebruiker en andere betrokkenen.

Bij de overdracht zorgt het uitvoeringsteam dat eventuele opleveringspunten behandeld worden. Als alle punten gereed zijn, krijgt de afdeling Service & Onderhoud de relevante werkgegevens van het uitvoeringsteam overgedragen. Zo beschikken we over adressen, contactpersonen, specificaties en garantiebepalingen van alle betrokken onderaannemers en leveranciers, processen verbaal van opleveringen etc. Na oplevering en in de onderhoudsperiode regelt de afdeling Service & Onderhoud alles. Alleen in uitzonderlijke gevallen vallen we terug op het oorspronkelijke uitvoeringsteam. In de praktijk blijkt deze nazorg een belangrijke en welkome service naar onze klanten. We lossen mogelijke nazorgpunten volgens een heldere procedure op. Daarnaast krijgen we vaak rechtstreeks opdrachten voor het uitvoeren van onderhoud- of verbouwingswerkzaamheden aansluitend op de reeds uitgevoerde hoofdopdracht. Doordat we rechtstreeks beschikken over alle informatie, geeft dit de opdrachtgever geen kopzorgen.

De afdeling Service & Onderhoud werkt conform de handboeken kwaliteit van Boele & van Eesteren en is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

1602271.jpg

Maintain

Waar kun je het verlengen van de levenscyclus van je gebouw beter neerleggen dan bij de partij die je gebouw ontwikkelt en/of bouwt? De markt komt hier ook meer en meer achter waardoor we met een aantal mooie ‘Maintain’ projecten bezig zijn. Dat deze gedachte werkt, blijkt al in het voortraject. Materialen worden zorgvuldiger gekozen wat op de lange termijn voordelen voor ons en daarmee voor onze opdrachtgever oplevert. Onze eigen Maintain afdeling binnen VolkerWessels zorgt ervoor dat al deze specialistische kennis up-to-date blijft en alle nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd en gedeeld worden waar onze opdrachtgevers direct van profiteren.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) loont!

Wij kunnen meerdere redenen noemen waarom een meerjarenonderhoudsbudget met bijgevoegde planning loont. Dit plan is voorwaarde om te komen tot beheersing van de onderhoudskosten en geeft inzicht in de kosten van een gebouw op de korte en lange termijn. Als in een bepaald jaar de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld het vervangen van de dakbedekking erg hoog uitvallen kunt u op tijd budget vrijmaken of reserveren of andere onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo voert u een gespreid onderhoudsbeleid waarbij u niet onverwachts voor hoge uitgaven komt te staan. Wilt u een MJOP door ons laten maken? Dat kan. Op basis van een uitgebreid onderzoek stellen we vast welk onderhoud nu nodig is en in welke frequentie elk onderdeel onderhoud nodig heeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.

Maintain voor woningcorporaties

Wij krijgen de vraag van woningcorporaties en zorginstellingen, om naast een Design & Build opgave ook meteen na te denken over het Maintain traject. Vanuit onze visie op service en onderhoud zijn wij hier uiteraard bijzonder in geïnteresseerd. Temeer omdat het ons nog meer mogelijkheden biedt om te sturen op kwaliteit en prijs voor een langere periode. Zo zijn opdrachtgevers verzekerd van minder zorgen over hun vastgoed, worden hun huurders volledig geserviced en wordt de service uitgevoerd door de partij die alles van het gebouw weet.

Particulieren Service onderhoud

Particulieren

Heeft u een woning bij ons gekocht? Kleine reparaties na oplevering vallen in sommige gevallen nog onder garantie. Via het formulier kunt u uw serviceverzoek indienen.

Serviceverzoek indienen