Zoeken
15148536.jpg

BREEAM

De realisatie van de herhuisvesting van Alliander te Duiven heeft het BREEAM-NL Outstanding oplevercertificaat (5 sterren) behaald met een percentage van 85,97%. Het is de eerste keer dat het hoogst mogelijke BREEAM-NL Outstanding duurzaamheids Oplevercertificaat is toegekend voor een ver-nieuwbouwproject.

BREEAM Certificaat herhuisvesting Liander1.jpg

Certificering

BREEAM-NL is de nederlandse variant voor het uit Engeland afkomstige BREEAM. Met toetsmethodes gericht op verschillende gebouwsoorten (woningen, kantoren, etc.) en alle credits omschreven naar Nederlandse of Europese regelgeving, ontwikkelt BREEAM-NL zich als een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getoetst. Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van een bouw en hebben alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input moeten leveren om de beoogde score te behalen.

Bij de realisatie van het gebouw stonden vijf thema’s centraal: het nieuwe werken, circulariteit, energie positiviteit, relatie met gebied en integraliteit. Door middel van ‘co-creatie' tussen het consortium en de medewerkers is een definitief ontwerp bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas' met een zwevend dak. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen.

Energiepositief

Het nieuwe atrium dat ontstaat door de overkapping verbindt de vijf  bestaande panden met één nieuw te realiseren pand waardoor één efficiënt gebouw ontstaat. Het vormt als het ware een tweede schil om de gebouwen heen. Het energieverbruik wordt gereduceerd en het comfort van de werkomgeving neemt toe. Door de inzet van zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmtekoudeopslag, wordt het nieuwe complex CO2-neutraal en is het in staat te voorzien in de eigen energiebehoefte. Overcapaciteit wordt geleverd aan de omgeving. In samenwerking met Alliander is gekeken naar reductie van het energieverbruik voor het gebruiksgebonden gedeelte. Gebouwen kunnen worden gesloten waardoor er bij een lage bezettingsgraad het gebruik per m2 oppervlakte wordt geïntensiveerd.

Doordat de PV panelen opzettelijk eerder zijn geplaatst is de bouw zelfs energiepositief geweest. Dit is voor het eerst in Nederland dat er sprake is van een energiepositieve bouwplaats.

Andere duurzaamheidsmaatregelen:

Circulariteit is integraal onderdeel geweest van het ontwerp. Dit blijkt onder andere uit:

  • Maximaal hergebruikt bestaande gebouwen (83% is blijven staan van het oppervlakte);
  • Hergebruik bestaande constructie. Bestaande staalconstructie is hergebruikt bij het optoppen van het gebouw;
  • Gebouwen zijn ontdaan van bestaande gevels waardoor fundering niet aangepast hoefde te worden door het optoppen van het gebouw;
  • Al het sloopbeton heeft een plek gevonden als grindvervanger in nieuw beton;
  • Staalconstructies zijn geminimaliseerd in gewicht, waardoor onnodig grondstofgebruik is voorkomen;
  • Afval is voor meer dan 90% gerecylced tijdens de bouw;
  • Gevel van de binnengevels is gemaakt van afvalhout. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Hergebruik bestaande toiletten, plafondplaten en deuren waarvan meubels zijn gemaakt.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!