Zoeken
2291956.jpg

Bewuste Bouwers

Een bouwplaats welke is aangemeld bij Bewuste Bouwers is een bouwplaats waarop omgevingsbewust, verzorgd, milieuvriendelijk en veilig wordt gewerkt door vakmensen.

bewuste bouwers 2022.jpg

Bewuste bouwers

Bewuste Bouwers streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Door het bevorderen van professionaliteit op grote én kleine bouwplaatsen. En door het uitwisselen van goede en praktische oplossingen tussen bouwplaatsen onderling. Hiervoor heeft de stichting Bewuste Bouwers naar Engels voorbeeld een gedragscode opgesteld. Bouwbedrijven die de gedragscode onderschrijven committeren zich aan de vijf pijlers van de code.

Normkaarten Bewuste Bouwers

rondeiding.jpg

Omgevingsmanagement

Wij realiseren ons terdege dat een bouwplaats voor veel overlast en verkeershinder kan zorgen en proberen dit dus te voorkomen of te beperken. Dat start met het voeren van goed omgevingsmanagement. Hiermee creëren we begrip door partijen goed te informeren.

Omwonendenbijeenkomst

Voor de start van onze werkzaamheden organiseren we indien nodig een omwonendenbijeenkomst. Hier presenteren wij wat wij de komende periode gaan doen en wat wij doen aan overlastbeperkende maatregelen. Daarnaast kunnen de omwonenden vragen stellen. Door de dialoog aan te gaan ontstaat wederzijds begrip en respect voor elkaar.

Periodieke nieuwsbrieven

Daarnaast zorgen we voor periodieke nieuwsbrieven waarin we ingaan op de stand van zaken en wat de omwonenden de komende tijd kunnen verwachten. Al deze informatie is ook te vinden op de projectwebsite die we voor ieder project waar dit relevant is aanmaken. Hier kunnen omwonenden ook hun tips, voorstellen en eventuele klachten bij ons neerleggen.

Projectwebsites

Diverse projecten hebben een eigen website. Hier is de belangrijkste informatie over het project te vinden. Via website pagina kunnen mensen contact opnemen, klachten melden, nieuwsbrieven inzien en worden ze doorverwezen naar eventuele koop- of huurmogelijkheden.

naar projectwebsites