Zoeken
IMG-20220426-WA0001.jpg

BREEAM

Amare heeft het BREEAM-NL Excellent Oplevercertificaat behaald. Met een score van 79,21% op de gestelde duurzaamheidscriteria is het reeds ontvangen ontwerpcertificaat in 2017 (70,29%) overtroffen.

Amare Breeam.jpg

Maatwerk

BREEAM-NL is de Nederlandse variant voor het uit Engeland afkomstige BREEAM. Met toetsmethodes gericht op verschillende gebouwsoorten (woningen, kantoren, etc.) en alle eisen omschreven naar Nederlandse of Europese regelgeving, is BREEAM-NL een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getoetst. Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van de bouw en moeten alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input leveren om de beoogde score te behalen. De certificering bestaat uit een ontwerp- en oplevercertificaat en de documenten worden onafhankelijk getoetst.

De standaard beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL biedt geen mogelijkheid om theater- en concertgebouwen te certificeren. Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC), de beheerder van BREEAM-NL, is daarom een zogeheten bespoke-traject gestart waarbij een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn is opgesteld voor Amare.

Amare

Hoe maak je een groot en complex gebouw als Amare duurzaam? Binnen BREEAM-NL worden uiteenlopende duurzame oplossingen beloond. Voorbeelden van duurzame maatregelen welke in Amare voorkomen zijn:

 • Een grote hoeveelheid PV-panelen (ca. 4.000 m2) voor energieopwekking
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem
 • LED verlichting
 • Het gebruik van hemelwater voor de spoeling van toiletten
 • De infiltratie van overtollig hemelwater in de bodem

Naast fysieke maatregelen, welke je in het gebouw kunt terugzien, kun je ook punten halen door bijvoorbeeld tijdens het bouwproces te letten op energie- en waterverbruik. Een ander voorbeeld om punten mee te scoren is door open te communiceren over het gebouw, haar (technische) eigenschappen en welke lessen uit het proces getrokken kunnen worden. Kijk in de bijlage voor een uitgebreide lijst met maatregelen.

Projectgegevens

Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580);
64.658 m2 incl. 2-laagse (bestaande) kelder.

Totaal terrein oppervlak van de locatie in m2;
n.v.t.

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580);

 • Kantoorfunctie : 3.449 m², bvo
 • Winkelfunctie : 1.335 m², bvo
 • Onderwijsfunctie : 5.695 m², bvo
 • Industriefunctie : 752 m², bvo
 • Bijeenkomstfunctie : 4.182 m², bvo
 • Regie / Editruimten : 115 m², bvo
 • Studio's / Studieruimten : 9.646 m², bvo
 • Theaterfunctie : 24.472 m², bvo

Daarnaast is er circa 15.000 m2 verkeersruimte (incl. foyers) en ongeveer 2.000 m2 opslag en bergingen opgenomen.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!