Zoeken
BvE_JBO1.jpg

Het belang van samenwerking 

Veilig werken is  het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen, waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Rust en regelmaat zijn niet alleen onze ankers op de bouwplaats, maar ook in onze communicatie en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We begrijpen dat echte veiligheid voortkomt uit meer dan alleen regels en voorschriften; het is een resultaat van onze manier van werken. We geloven in openheid, waarbij ervaringen worden gedeeld, zorgen worden besproken en fouten worden behandeld zonder oordeel. Zo bouwen we niet alleen aan projecten, maar ook aan een cultuur waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Onze benadering van risicobeheer benadrukt het belang van veiligheid in alles wat we doen. We zijn niet bang om te leren van onze fouten en omarmen nieuwe technologieën en methodes die ons kunnen helpen risico's beter te beheersen. Onze V&G Agenda en Trendanalyses zijn niet slechts documenten; het zijn de instrumenten die ons helpen om steeds een stap voor te blijven. Onze audits zijn momenten waarop we niet alleen onze prestaties meten, maar ook leren en zoeken naar manieren om onszelf te verbeteren. Het is deze proactieve benadering die ons helpt niet alleen te voldoen aan de normen, maar ze ook te verbeteren.

Wave waarden

Veiligheidsregels WAVE-programma

VolkerWessels

De bouwstenen van veiligheid

Opleiden van onze medewerkers is bijzonder belangrijk voor ons. Door te investeren in de training en ontwikkeling van ons personeel zorgen we ervoor dat veiligheid meer wordt dan alleen een lijst met regels; het wordt een natuurlijke manier van denken en handelen. Ons WAVE-programma (Wees Alert! Veiligheid Eerst!) is niet zomaar een initiatief; het is onze toewijding om een omgeving te creëren waarin veilig werken vanzelfsprekend is. Het draait niet alleen om het naleven van regels, maar om het begrijpen en internaliseren van het belang van veiligheid, zowel voor onszelf als voor onze collega's. 

Samen bouwen aan vertrouwen

Bij Boele & van Eesteren gaat het niet alleen om het opvolgen van regels, maar ook om het erkennen en waarderen van goede praktijken. We begrijpen dat echte verandering voortkomt uit waardering en erkenning. Ons beleid voor het belonen van veiligheid is ontworpen om degenen die zich inzetten voor veiligheid en kwaliteit in het zonnetje te zetten. We geloven dat door het erkennen van positief gedrag, we een cultuur kunnen creëren waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en gemotiveerd is om bij te dragen aan een veiligere werkomgeving.

V&G partnerdag

Boele onderaannemersdag 2023

Partners in veiligheid

Veiligheidspartners

Bij Boele & van Eesteren bent u meer dan een klant, partner of collega; u bent een deel van onze Boele & van Eesteren-gemeenschap. Met initiatieven zoals de Nationale Veiligheidsdag 'Bewust Veilig', onze interne 'Op mij kun je rekenen' campagne en onze Onderaannemersdag, streven we ernaar een cultuur te creëren waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We begrijpen dat samenwerken de sleutel is tot succes en dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Door samen te werken, bouwen we niet alleen aan veiligere projecten, maar ook aan een sterkere en meer verbonden gemeenschap. We bouwen aan een cultuur van zorg, samenwerking en voortdurende verbetering. Hier, in onze gemeenschap, is veiligheid geen nagedachte, maar de kern van alles wat we doen. Stap binnen in een partnerschap waar iedereen een rol speelt en waar we samen bouwen aan een toekomst waarin iedereen, elke dag, veilig en gezond naar huis kan.

Omgevingsveiligheid 

Bij Boele & van Eesteren streven we ernaar om zowel op onze bouwplaatsen als in de omliggende (woon)omgeving een veilige haven te creëren. Wij geloven dat veiligheid geen keuze is, maar een verplichting. Een verplichting dat iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis kan gaan. We praten niet alleen over veiligheid; we maken het waar. Documenten zoals het Bouwveiligheidsplan en het VGM-plan zijn onze leidraden. En met het BLVC-plan aan de voorkant van een project, zetten we stappen die verder gaan dan alleen bouwen. Onze BLVC-plannen zijn levende documenten die meegroeien met elk project. We praten, we luisteren en we passen ons aan. Ons doel? Een omgeving die niet alleen 'oké' is, maar waar mensen echt ons als een beste buur zien. Daarom melden we al onze bouwplaatsen aan bij Bewuste Bouwers. De vijf pijlers - Omgeving, Veiligheid, Vakmensen, Milieu, en Verzorging - zijn de fundamenten waarop we bouwen. Met een gemiddelde score van 8.1 over 2023 op onze audits, zetten we de standaard hoog.

Meer informatie over Bewuste Bouwers