Zoeken
sonion (02).jpg

Sonion

Kantoorgebouw

Boele & van Eesteren is, in opdracht van OVG re/developers, begin oktober 2011 gestart met de realisatie van het nieuwe kantoor van Sonion, een leverancier van (componenten voor) gehoortoestellen. Dit kantoor is de vierde in de reeks kantoren welke door Boele & van Eesteren voor OVG zijn gerealiseerd in Hoofddorp. In oktober 2012 is het kantoorgebouw opgeleverd.

sonion (17).jpg

Plug and play

Constructief borduurt het complex voort op de voorgaande kantoren waarbij in ieder ontwerp getracht is om meer onderdelen geprefabriceerd aan te voeren. Zo is ook de dakopbouw compleet met installaties geprefabriceerd aangevoerd (plug and play). Dit, en raamelementen die compleet beglaasd aangevoerd zijn, hebben het moment in de planning versneld waarop de bouw wind- en waterdicht was. Hierdoor kon de afbouw op een eerder moment aanvangen waardoor het kwaliteitsniveau is gestegen. Daarnaast heeft deze bouwmethodiek gezorgd voor een reductie van de impact op het milieu; minder vervoerskilometers naar de bouw, afval wordt geminimaliseerd en minder fouten in de productie.

Overall ontwerpverantwoordelijk

De opdracht vanuit OVG re/developers aan Boele & van Eesteren is steeds omvangrijker geworden. Niet alleen was Boele & van Eesteren verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp maar waren wij ook overall ontwerpverantwoordelijk. Hiertoe werd gebruik gemaakt van kennis welke vanuit de verschillende adviseurs reeds was opgedaan met de voorgaande projecten. Vanaf dit moment is Boele & van Eesteren aan tafel gekomen en werd het ontwerp gerealiseerd.

sonion (02).jpg

Strakke lijnen

Het ontwerp van het gebouw kent strakke lijnen zoals deze bekend zijn van het architectenbureau CePeZeD. Om te breken met vele grijze kantoren in de kantorenwijk Beukenhorst is gekozen voor de kleur zwart. Ook is er gebruik gemaakt van meer industriële materialen die onder andere bij  fabriekshallen gebruikt worden zoals beplating, roosterwanden en stalen hekken. 

Het casco ontwerp is tijdens het proces aangepast aan de wensen van de huurder. Een strakke sturing voor de DO- fase, het bestek en de werktekeningen vanuit het uitvoeringsteam waren hierbij noodzakelijk. Het ontwerp werd door INBO adviseurs in opdracht van Boele & van Eesteren verder uitgewerkt.

Een aantal feiten op een rij, incl. inbouwpakket:

 • Het gebouw bedraagt circa 4800 m2 BVO (bruto vloeroppervlak);
 • De kavel zelf is circa 3250 m2 groot. Hierop zijn, in een half verdiepte stallingsgarage en deels onder het gebouw, ook alle parkeerplekken gerealiseerd;
 • In het gebouw is circa 287 m2 aan bijeenkomstfunctie gerealiseerd;
 • Het gebouw heeft circa 103 m2 verticale verkeerruimte;
 • Er is circa 113 m2 opslagruimte aanwezig;
 • Het project heeft de beschikking over een warmtepomp met als bron de buitenlucht en retourlucht. Voor de piekbelasting is een HR-ketel meegenomen.
 • Deze maatregelen hebben gezorgd voor een EPC die 7% lager is dan de norm;
 • Het verwachte energiegebruik van de gebouwgebonden installaties in kWh/m2 BVO: 49 kWh;
 • Het verwachte energiegebruik van de gebruiksgebonden installaties in kWh/m2 BVO: 30 kWh;
 • Het verwachte verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 BVO: 191 kWh;
 • Het aandeel van duurzame energiebronnen in kWh/m2 BVO: nvt;
 • Verwacht wordt dat men 3,5 m3 water per persoon, per jaar verbruikt in het pand. Er wordt geen grijswatersysteem toegepast.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!