icon-arrow-right


Projectwebsites

BREEAM

Bij de realisatie van Amare staat een BREEAM-NL Excellent-certificaat op het programma.

BREEAM-NL is de Nederlandse variant voor het uit Engeland afkomstige BREEAM. Met toetsmethodes gericht op verschillende gebouwsoorten (woningen, kantoren, etc.) en alle eisen omschreven naar Nederlandse of Europese regelgeving, is BREEAM-NL een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getoetst. Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van de bouw en moeten alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input leveren om de beoogde score te behalen. De certificering bestaat uit een ontwerp- en oplevercertificaat en de documenten worden onafhankelijk getoetst. Voor meer informatie kun je terecht op de website van BREEAM-NL: www.breeam.nl 


Maatwerk

De standaard beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL biedt geen mogelijkheid om theater- en concertgebouwen te certificeren. Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC), de beheerder van BREEAM-NL, is daarom een zogeheten bespoke-traject gestart waarbij een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn is opgesteld voor Amare.


Amare

Hoe maak je een groot en complex gebouw als Amare duurzaam? Binnen BREEAM-NL worden uiteenlopende duurzame oplossingen beloond. Voorbeelden van duurzame maatregelen welke in Amare voorkomen zijn:

 • Een grote hoeveelheid PV-panelen (ca. 4.000 m2) voor energieopwekking
 • Koudeopslag in de bodem
 • LED verlichting
 • Het gebruik van hemelwater voor de spoeling van toiletten
 • De infiltratie van overtollig hemelwater in de bodem

Naast fysieke maatregelen, welke je in het gebouw kunt terugzien, kun je ook punten halen door bijvoorbeeld tijdens het bouwproces te letten op energie- en waterverbruik. Een ander voorbeeld om punten mee te scoren is door open te communiceren over het gebouw, haar (technische) eigenschappen en welke lessen uit het proces getrokken kunnen worden. De onderstaande projectgegevens vallen onder zo’n BREEAM-NL-eis, namelijk MAN 9 “Kennisoverdracht” waarvan het doel is om gebruikers, bezoekers en geïnteresseerden te informeren over duurzaam bouwen.


Projectgegevens

Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580);
64.658 m2 incl. 2-laagse (bestaande) kelder.

Totaal terrein oppervlak van de locatie in m2;
n.v.t.

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580);

 • Kantoorfunctie : 3.449 m², bvo
 • Winkelfunctie : 1.335 m², bvo
 • Onderwijsfunctie : 5.695 m², bvo
 • Industriefunctie : 752 m², bvo
 • Bijeenkomstfunctie : 4.182 m², bvo
 • Regie / Editruimten : 115 m², bvo
 • Studio's / Studieruimten : 9.646 m², bvo
 • Theaterfunctie : 24.472 m², bvo

Daarnaast is er circa 15.000 m2 verkeersruimte (incl. foyers) en ongeveer 2.000 m2 opslag en bergingen opgenomen.

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO;
60 kWh/m2 BVO

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO;
35 kWh/m2 BVO

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO;
25 kWh/m2 BVO

Verwacht waterverbruik en percentage van het waterverbruik dat via hemelwater of grijs water (water van douches of was- en spoelbakken) wordt betrokken;
Totaal zal er 6.191 m3 water per jaar verbruikt worden. Ongeveer de helft hiervan is hemelwater voor toiletspoelingen.

Wat gaan we tijdens het bouwproces doen aan duurzaam bouwen?
Tijdens het bouwproces is er volop aandacht voor de omgeving door de gedragscode Bewuste Bouwers na te leven. Ook zijn er doelen gesteld over energie- en waterverbruik welke tijdens de bouw worden gemonitord. Zo sturen we actief op een zo laag mogelijk verbruik en verzamelen we meetdata voor toekomstige projecten. 

In de onderstaande downloads is het recente energieverbruik te zien. Ten opzichte van de vooraf geschatte benodigde hoeveelheid energie hebben we tot nu toe steeds veel minder verbruik gehad. De verwachting is dat het maandelijkse verbruik stijgt naar mate de bouw vordert. Omdat Cadanz duurzame energie uit Nederlandse windbronnen inkoopt, ontstaat er geen CO2-uitstoot door ons verbruik op deze bouwplaats. Ook staat hieronder een overzicht van het bouwafvalmanagement. We zien hier een extreem hoog scheidingspercentage van meer dan 90% en lopen hiermee goed op schema.

Verder is de huidige parkeergarage in de plannen opgenomen en wordt dus volledig hergebruikt wat het materiaalgebruik ten goede komt. Hiervoor hoeft immers geen nieuw materiaal te worden gebruikt en wordt er energie gespaard die de sloop met zich mee zou hebben gebracht. Daarnaast zal  het nieuw toegepaste beton gerecycled materiaal bevatten.

Ambities, planvorming
In de aanbestedingsfase van het DBM-contract was de minimale vraag een ‘BREEAM-NL Good’ gebouw. In de tenderfase is door Cadanz een ‘BREEAM-NL Excellent’gebouw aangeboden. Sinds opdrachtverstrekking is door het hele team hard gewerkt aan het implementeren en vastleggen van de BREEAM-eisen die betrekking hebben op deze score.

Proces, organisatie
Bij dit DBM-contract ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en bouwen van Amare bij Cadanz. Hieronder valt ook het proces van de BREEAM-NL certificering. Binnen Cadanz zijn twee BREEAM-experts verantwoordelijk voor de coördinatie van de eisen en de afstemming met de externe toetser, de assessor. Daarnaast worden de gebruikers geïnformeerd over de input die van hen nodig is om de gewenste BREEAM-NL-score te halen. Samenwerking en afstemming tussen het gebruik van het gebouw en het ontwerp en de duurzaamheidseisen is hierbij erg belangrijk.

Kosten/baten
De kosten die komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Er zijn diverse partijen ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht en/of aangetoond dat er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Deze advieskosten komen samen neer op circa €75.000. Ook technische oplossingen ten behoeve van BREEAM kosten soms meer dan de gangbare, minder duurzame oplossingen. Door middel van levenscycluskostenanalyses wordt gekeken naar de beste oplossing voor bouwmaterialen. Ook het onderhoudsgemak is hierbij een aandachtspunt.

Tips voor volgend project
Voor een soepel proces is het van belang de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken. Het is van belang hier vroeg mee te beginnen en de status moet geregeld doorgesproken met de hierboven genoemde partijen.

Overzicht BREEAM-eisen
Klik hieronder voor een overzicht van BREEAM-eisen welke in dit project worden nagestreefd.


Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project: Amare

Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht