Zoeken
1.3.2.1 Artist Impression 1.jpg

Nieuwsbrief 2- Start aanbrengen damwanden

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Crossroads, gelegen tussen de Zaventemweg en de Radarweg, ter hoogte van Lutonhof 332 in Amsterdam. Het project wordt gerealiseerd door Boele & van Eesteren. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde activiteiten in de komende maanden.

crossroads.jpg

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Begin april zijn wij gestart met het grondwerk. Onze opdrachtgever heeft in samenwerking met een externe partij de Warmte- Koude bron gemaakt.

Begin juni zijn we begonnen met het grondwerk ter voorbereiding van de bouwkuip, alsmede met de inrichting van de bouwplaats.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de damwanden en het uitgraven van de bouwkuip. Het aanbrengen doen we door de damwanden per vier planken de grond in te drukken met een zogenaamde API drukmachine. Dit is een geluids- en trillingsarme methode, waarmee overlast naar de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bekijk bijgaande film voor een korte impressie over dit onderwerp.

Het trillingsvrij indrukken van stalen damwand
Bekijk video

De damwandlijn wordt voorgeboord om de grondweerstand te verminderen, het is echter mogelijk dat er wegens puin in de grond of een te grote weerstand extra kracht nodig is om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Dat betekent dat het incidenteel kan voorkomen dat wij de planken door middel van een hoog frequent trilblok op diepte moeten brengen. Deze methode kan geluids- en trillinghinder opleveren. Indien het structureel nodig blijkt om deze methode in te zetten, zullen wij u hier middels een brief over informeren.

De stelling voor het aanbrengen van de damwanden wordt op 30 juni aangevoerd. Na het opbouwen en installeren zullen wij van start gaan met het aanbrengen van de damwanden. Het aanbrengen van de damwanden neemt circa 6 weken in beslag. De werkzaamheden starten aan de zijde van de Zeventemweg (circa 1,5 week). Vervolgens worden de damwanden in circa 3 weken langs de Radarweg aangebracht. De laatste damwanden worden na de bouwvak met behulp van een silent piler onder de Hemboog aangebracht.

Aansluitend starten we met het ontgraven van de bouwkuip en wordt de inrichting van de bouwplaats afgerond. Eventuele wijzigingen worden via de projectwebsite gecommuniceerd.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.crossroadssloterdijk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw

e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren werkt maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Werkzaamheden met zwaar geluid starten na 8.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden op de bouwplaats te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project Crossroads is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Bouwvak

Vanwege de bouwvak vinden er in de periode van 23 juli tot 14 augustus geen werkzaamheden plaats op de bouwplaats van Crossroads.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Crossroads, kunt u contact opnemen met Boele & van Eesteren via crossroads@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!