Zoeken
1.3.2.1 Artist Impression 1.jpg

Nieuwsbrief 1 - Start werkzaamheden Crossroads

In opdracht van MN en Lieven De Key start Boele & van Eesteren binnenkort met de nieuwbouw van project Crossroads. De voorbereidende werkzaamheden zijn met de inrichting van het bouwterrein en de eerste grondwerkzaamheden reeds gestart. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat wordt er gebouwd?

Crossroads is gelegen naast station Amsterdam Sloterdijk en omvat de realisatie van twee woontorens. Een woontoren van circa 90 meter aan de westelijke zijde van het station (blok 5) en een wooncomplex van circa 45 meter aan de oostelijke zijde (blok 10). Blok 5 en 10 worden elkaar gekoppeld door een commerciële plint onder het spoorviaduct.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

  • De komende periode wordt gestart met het boren van de WKO-bron (warmte- en koudeopslag). Dit neemt circa 6 weken in beslag. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt een stalen buispaal (trillingsarm) aangebracht. Het aanbrengen van deze stalen buispaal en de WKO-bron wordt uitgevoerd door een derde partij direct in opdracht van MN en Lieven De Key en vallen buiten de coördinatie van Boele & van Eesteren.
  • Rondom de bouwplaats worden op verschillende locaties voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen en omleggen van NUTS-aansluitingen en het verwijderen van oude kabels & leidingen.
  • In juli 2022 start Boele & van Eesteren met het aanbrengen van de damwanden ter plaatse van de Radarweg en de Teleportboulevard. Dit doen wij door de damwanden de grond in te drukken. Dit is een geluids- en trillingsarme methode, waarmee overlast naar de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Wij zullen u hier eind juni nader over informeren via een nieuwsbrief.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.crossroadssloterdijk.nl kunt u terecht voor meer informatie over ons project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Crossroads, neem dan contact op met Boele & van Eesteren via crossroads@boele.nl of bel naar 070-414 4200 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!