Zoeken
vlinderen.png

Nieuwsbrief 4: Betonstorts poeren en vloervelden

vlinderen.png

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur op het bouwterrein van Wonderwoods gaan plaatsvinden. Wij hebben hiervoor een ontheffing moeten aanvragen bij de gemeente en deze is inmiddels verleend.  

Wat gaan we doen en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

In de komende periode worden er twee betonstorts uitgevoerd ten behoeve van de poeren voor de MVSA- en Boeri toren. Daarnaast worden de eerste vloervelden gestort. Om constructieve redenen dienen de betonstorts zonder onderbrekingen te worden uitgevoerd. Vanwege de grootte van de poeren (Boeri 2.000 m3 en MVSA 1.000 m3) lopen deze werkzaamheden door tot in de avonduren.

De betonstorts ten behoeve van de vloervelden vinden plaats gedurende reguliere werktijden. Aansluitend wordt de keldervloer machinaal uitgevlakt, ook wel vlinderen genoemd, dit kan doorlopen tot in de volgende nacht. Het afwerken van de vloer is afhankelijk van de mate waarin het beton aan de oppervlakte is uitgehard. Deze verharding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor is het erg lastig te bepalen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Helaas is de overlast van geluid en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen ons uiterste best de activiteiten zo snel mogelijk af te ronden, zodat de overlast beperkt blijft.

Geplande data betonstorts en vlinderen:

  • vrijdag 9 juli 2021: poer Boeri                   
  • donderdag 29 op vrijdag 30 juli 2021: keldervloer veld 1                    
  • woensdag 4 augustus 2021: poer MVSA                
  • vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus 2021: keldervloer veld 2                    
  • woensdag 1 op donderdag 2 september 2021: keldervloer veld 3                    
  • woensdag 8 op donderdag 9 september 2021: keldervloer veld 4

Bovenstaande planning is onder  voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de projectwebsite van Bouwcombinatie Wonderwoods: www.bcwonderwoods.nl.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.bcwonderwoods.nl kunt u terecht voor meer informatie over de bouw van Wonderwoods. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Wonderwoods heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken, door onze werkmethodieken aan te passen waar dit mogelijk is. Bouwcombinatie Wonderwoods is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Informatie tijdens de bouw

In geval van een calamiteit kunt u contact opnemen 070-414 4200. Heeft u vragen en opmerkingen over de bouw, neem dan contact op via info@bcwonderwoods.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!