Zoeken
002.jpg

Nieuwsbrief 2: werkzaamheden week 52-53

002.jpg

Bouwcombinatie Wonderwoods is gestart met de realisatie van Wonderwoods. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de komende werkzaamheden.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De afgelopen periode is het bouwterrein ingericht en zijn de tijdelijke bouwhekken vervangen door de definitieve schutting. De huidige beplating wordt in het nieuwe jaar nog voorzien van een print. Binnen de bouwhekken is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de bouwkuip, de Cutter soil mix-wand, om de kelder onder het gebouw te realiseren en het maken van de fundatiepalen.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u daarvan?

De komende twee weken is voor veel mensen een vakantieperiode. Op de bouwplaats wordt er echter op reguliere werkdagen gewoon doorgewerkt. Zo zal er op de maandag, dinsdag en woensdag van week 52 en week 53, tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gewerkt worden binnen de bouwhekken. De huidige werkzaamheden ten behoeve van de bouwkuip en het maken van de fundatiepalen worden voortgezet. De werkmethodieken die worden toegepast zijn trillings- en geluidsarm, zo worden de palen bijvoorbeeld geboord i.p.v. geheid. Echter wordt er gewerkt met grote machines waardoor eventuele hinder niet is uit te sluiten.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.bcwonderwoods.nl kunt u terecht voor meer informatie over de bouw van Wonderwoods. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Wonderwoods heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken, door onze werkmethodieken aan te passen waar dit mogelijk is. Bouwcombinatie Wonderwoods is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Informatie tijdens de bouw

In geval van een calamiteit kunt u contact opnemen 070-414 4200. Heeft u vragen en opmerkingen over de bouw, neem dan contact op via info@bcwonderwoods.nl. In het nieuwe jaar zullen wij dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig maar vooral een gezond nieuwjaar toe.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!