Zoeken
Wonderwoods.jpg

Nieuwsbrief 1: Start werkzaamheden Wonderwoods

Wonderwoods.jpg

Bouwcombinatie Wonderwoods is in opdracht van Wonderwoods Development BV gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Op 1 december wordt er gestart met de daadwerkelijke realisatie van Wonderwoods, bestaande uit de torens van MVSA Architects en Stefano Boeri. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de komende werkzaamheden.

Wat gaan we bouwen?

Het plan is gesitueerd aan de Croeselaan, tussen de Jaarbeursboulevard en het Veemarktplein te Utrecht. Wonderwoods bestaat uit een ondergrondse parkeergarage waarop twee torens worden gerealiseerd. Bouwcombinatie Wonderwoods is verantwoordelijk voor de realisatie. Tezamen omvatten de twee torens
onder andere 419 appartementen, kantoorruimte en voorzieningen in de plint. De toren van Stefano Boeri wordt gebouwd aan de Croeselaan-zijde. Deze kenmerkt zich door de vele bomen en planten welke aan de gevels en op de daktuinen komen. De toren van MVSA Architects wordt gebouwd aan de Kinepolis-zijde van het plangebied. Op de daken van deze toren komt ook veel groen, echter niet aan de gevels, maar achter de gevels in wintertuinen en in een atrium voor de kantoren.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De afgelopen periode zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het archeologische onderzoek is uitgevoerd, de vondsten zijn in kaart gebracht en opgegraven. De kabels en leidingen rondom het bouwterrein zijn aangepast en afgestemd op de nieuwbouw van Wonderwoods. Ook is de openbare weg aangepast waarmee ruimte voor de bouw is gecreëerd gedurende de bouwfase.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende periode wordt er gestart met de bouw. Na het verwijderen van de bovenste grondlagen starten we begin december met het maken van de bouwkuip. Dit wordt gedaan door het maken van een CSM-wand (Cutter Soil Mix-wand) rondom de keldercontour van het gebouw. Binnen deze contour worden vervolgens de fundatiepalen gerealiseerd. Aansluitend wordt de bouwput ontgraven. De werkmethodieken die toegepast worden zijn trillings- en geluidsarm om overlast zo veel mogelijk te beperken; zo worden bijvoorbeeld de palen geboord i.p.v. geheid. Echter wordt er gewerkt met grote machines waardoor eventuele hinder niet is uit te sluiten. Deze werkzaamheden zullen ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.bcwonderwoods.nl kunt u terecht voor meer informatie over de bouw van Wonderwoods. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Wonderwoods heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De reguliere werktijden zullen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Indien nodig wordt er in de avonduren tot 19.00 uur en op zaterdagen ook gewerkt. Wanneer het noodzakelijk is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf via de hinderwerkzaamhedenkalender op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken, door onze werkmethodieken aan te passen waar dit mogelijk is. Bouwcombinatie Wonderwoods is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Informatie tijdens de bouw

In verband met de huidige Corona-maatregelen kunnen wij u helaas niet uitnodigen in de bouwkeet langs te komen tijdens het voorgenomen spreekuur. Zodra de situatie dit wel weer toe laat zullen wij u hierover informeren. Uiteraard kunt u wanneer u vragen of opmerkingen over de bouw heeft contact met ons opnemen via info@bcwonderwoods.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!