Zoeken
spread2.jpg

Duurzame certificering

Bouwprojecten worden steeds vaker gecertificeerd. Naast het bewijs dat aan een bepaalde mate van duurzaamheid wordt voldaan, wordt ook de kwaliteit geborgd. Het proces naar een duurzame certificering vraagt de juiste aandacht. Bij Boele & van Eesteren hebben we ruime ervaring met duurzame certificering, zowel op projectbasis als binnen onze bedrijfsvoering. Wij houden ons graag bezig met dergelijke vraagstukken.

Amare Breeam.jpg

BREEAM-NL

Het uit Engeland afkomstige BREEAM heeft een Nederlandse variant, BREEAM-NL, ontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Council). Met toetsmethodes gericht op verschillende gebouwsoorten (woningen, nieuwbouw) en alle credits omschreven naar Nederlandse of Europese regelgeving ontwikkelt BREEAM-NL zich als een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getest.

Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van een bouw en zullen alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input moeten leveren om de beoogde score te halen. Dankzij de ervaringen uit de vele BREEAM-NL projecten die wij hebben gerealiseerd, kennen wij de BREEAM-systematiek door-en-door. Door contractvormen als Design & Build of DB(F)M(O) ligt de verantwoordelijkheid voor het certificeringsproces steeds vaker bij de opdrachtnemer. Ook hier hebben wij inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. Zo heeft bijvoorbeeld het Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag zowel het BREEAM-NL otwerpcertificaat als het BREEAM-NL oplevercertificaat ontvangen.

ISO 14001

Als eerste bouwbedrijf binnen VolkerWessels BVGO heeft Boele & van Eesteren zich gecertificeerd conform ISO 14001. Met het ISO 14001 certificaat bewijst Boele & van Eesteren dat zij structureel aandacht besteedt aan het beheersen en verbeteren van milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

Duurzaam hout

Als onderdeel van VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling West is Boele & van Eesteren FSC® en PEFC™ gecertificeerd. Het bundelen van de krachten binnen VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling West met één FSC®- en PEFC-certificaat zorgt voor efficiëntie in het proces. Bovendien is op deze manier makkelijker om bouwcombinaties te certificeren. Dit kan voordeel opleveren voor onze klanten rond subsidies of BREEAM-NL projecten waarbij gevraagd wordt naar een uitvoerende partij met een FSC®- of PEFC-certificaat.

FSC® staat voor Forest Stewardship Council (de Raad voor Goed Bosbeheer). Het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) certificaat wordt uitgegeven door de PEFC Council. Beide zijn internationale organisaties die duurzaam bosbeheer bevorderen door middel van boscertificering en labeling van uit het bos afkomstige producten. Houtproducten die FSC of PEFC gecertificeerd zijn geven klanten en eindgebruikers de garantie voor herkomst van de gebruikte grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen, gerecycled materiaal en/of gecontroleerde bronnen. FSC- en/ of PEFC- gecertificeerde producten worden op verzoek toegepast.

Het is het beleid van Boele & van Eesteren om bij projecten waarbij het toepassen van duurzaam hout geen contracteis is, toch duurzaam hout in te kopen en toe te passen. Voor duurzaam hout houden wij de houtsoorten aan die vallen onder de certificeringssystemen die, op advies van de TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden geaccepteerd. In 2021 werden de volgende systemen door het ministerie geaccepteerd: FSC / PEFC / MTCS / Keurhout (alleen CoC) en STIP. Bij de projecten waar geen contracteis van toepassing is en toch FSC / PEFC wordt ingekocht, wordt vanwege bedrijfseconomische redenen geen registratie bijgehouden.