Zoeken

Afvalmanagement

Grondstoffen op de aarde zijn eindig. Daarom besteden we veel aandacht aan de materialen die we gebruiken én kunnen hergebruiken. Aan de voorkant van het bouwproces zetten we in op circulariteit. Helaas is het nog niet mogelijk te bouwen zonder afval. Vandaar dat we aan de achterkant inzetten op een hoogwaardig afvalmanagementplan.

110221 - 16.jpg

Actief verminderen van bouwafval

De eerste stap die we hierin maken is het actief verminderen van het bouwafval. Dit bereiken we onder andere door het toepassen van geprefabriceerde gebouwonderdelen, zoals een compleet prefab betonnen casco of in vooraf vervaardigde installatiecomponenten. Daarnaast willen we zoveel mogelijk afval op onze bouwplaatsen gescheiden afvoeren: des te beter we dit doen, des te meer materialen hergebruikt kunnen worden.

Ondanks de inspanningen om het afval te verminderen is een hoeveelheid bouwafval vooralsnog onoverkoombaar. Het is daarom des te belangrijker om met dit afval zorgvuldig om te gaan en ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk percentage bouwafval in een recyclingstroom terecht komt zodat ons afval een nieuw leven krijgt als grondstof voor een nieuw product.

Op alle bouwplaatsen van Boele & van Eesteren zet men zich dan ook in om een zo hoog mogelijk percentage bouwafval op de bouwplaats te scheiden zodat dit direct zijn weg kan vinden naar een nieuw leven.