Zoeken
2274011.jpg

Nieuwsbrief 4: bereikbaarheid

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Schipholweg 130. Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Boele & van Eesteren | Du Prie Bouw & Ontwikkeling. Met deze brief willen wij u een beeld geven van de benodigde werkzaamheden.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De werkzaamheden vorderen gestaag. De steigers zijn inmiddels gezakt en de afbouw binnen in de appartementen, brandweerkazerne en algemene ruimtes zijn in volle gang.

bereikbaarheid.jpg

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende periode worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid van het gebouw. De bestaande toegangsweg met de inrit vanaf de Schipholweg wordt verbreed. Naast het voorterrein van de brandweer wordt een tweede ontsluitingsweg aangelegd: de huidige bestrating zal hier worden verwijderd, waarna de weg wordt opgehoogd en opnieuw wordt bestraat. Ook wordt de inrit door de middenberm van de Schipholweg verbreed. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, waardoor de bereikbaarheid van de parkeergelegenheid achter Schipholweg 70-128 zo min mogelijk wordt verstoord.

De werkzaamheden worden vanaf maandag 30 mei uitgevoerd en nemen ongeveer vier weken in beslag.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.schipholweg130.nl kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ Du Prie Bouw & Ontwikkeling werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project Schipholweg 130 is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Schipholweg 130, kunt u contact opnemen met Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ Du Prie Bouw & Ontwikkeling via communicatie@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!