Zoeken
0fda4a23-9edf-4bdb-a052-5683b8f2a9d4.JPG

Nieuwsbrief 3: Start heiwerkzaamheden

0fda4a23-9edf-4bdb-a052-5683b8f2a9d4.JPG

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Schipholweg 130. Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Boele & van Eesteren | Du Prie Bouw & Ontwikkeling.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De afgelopen periode stond in het teken van de sloop van het voormalige PostNL kantoor op de locatie. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Daarnaast is vanwege de veiligheid het fiets- en voetpad langs de Schipholweg ter hoogte van de bouwplaats gestremd. Tot medio 2022 dient er gebruik  gemaakt te worden van de alternatieve routes die door middel van bebording staan aangegeven.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u daarvan?

De eerst volgende werkzaamheden betreffen het aanbrengen van de funderingspalen. De stelling voor het heiwerk wordt binnenkort aangevoerd, waarna er in week 42 (12 t/m 18 oktober) gestart wordt met het heiwerk. De palen worden geslagen waardoor er geluids- en trillingsoverlast in de omgeving kan worden ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip. De heiwerkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.schipholweg130.nl kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ Du Prie Bouw & Ontwikkeling werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project Schipholweg 130 is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Schipholweg 130, kunt u contact opnemen met Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ Du Prie Bouw & Ontwikkeling via communicatie@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!