Zoeken
Stremming fietsverkeer.png

Nieuwsbrief 2: Stremming fietspad ter hoogte van Schipholweg 130

Stremming fietsverkeer.png

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Schipholweg 130. Zoals wij in onze nieuwsbrief van 26 juni jl. aangaven, is een stremming van het fietspad langs de Schipholweg ter hoogte van de bouwplaats gedurende de bouwperiode noodzakelijk. Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over deze stremming en de omleidingsroutes voor fietsers.

Ten behoeve van de veiligheid wordt tijdens de bouw van het project Schipholweg 130 het fietspad langs de Schipholweg ter hoogte van de bouwplaats gestremd. Vanaf 18 augustus 2020 tot medio 2022 dient het fietsverkeer gebruik te maken van alternatieve routes. Waar nodig zullen er de eerste weken verkeerbegeleiders aanwezig zijn om te zorgen voor een veilige en goede doorstroming van het fietsverkeer. Om het fietspad aan de overzijde van de bouwplaats te ontzien, zijn er twee omleidingsroutes vastgesteld: 

  • Maredijkbuurt
  • Centrum

Deze omleidingsroutes worden ruim voor de stremming vanuit de diverse aanrijroutes middels bebording aangegeven en kunnen eveneens geraadpleegd worden via de projectwebsite www.schipholweg130.nl.

Alternatieve looproute voetgangers

Ook het voetpad ter hoogte van de Schipholweg 130 wordt gedurende de bouwperiode afgesloten. Voor voetgangers is eveneens een omleidingsroute vastgesteld. De alternatieve looproute start ter hoogte van de Boerhavelaan, waar de Oegstgeesterweg wordt overgestoken en loopt hier door tot aan de Ypenburgbocht. Via de looppaden bij het kruispunt Oegstgeesterweg – Schipholweg – Willem de Zwijgerlaan vervolgt de looproute zich aan de overzijde van de Schipholweg. Binnenkort wordt bebording om mensen te begeleiden bij deze alternatieve looproute door de gemeente geplaatst.

Bushalte schipholweg

De bushalte aan de Schipholweg wordt vanaf week 34 door vervoerder Arriva opgeheven. Dit blijft zo totdat de werkzaamheden aan Schipholweg 130 zijn afgerond (medio 2022). Als alternatief dient men een halte eerder (Willem de Zwijgerlaan) uit te stappen. Hier wordt de reiziger op de betreffende buslijnen door Arriva over geïnformeerd.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.schipholweg130.nl kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ du Prie Bouw & Ontwikkeling bv werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project Schipholweg 130 is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Schipholweg 130, kunt u contact opnemen met Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ du Prie Bouw & Ontwikkeling bv via communicatie@boele.nl of bellen naar 070-414 4200. Let op: vanwege de bouwvak is het kantoor van Boele & van Eesteren van 27 juli t/m 14 augustus gesloten. De sloopwerkzaamheden op de bouwplaats gaan door gedurende deze periode.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!