Zoeken
Schipholweg 01.png

Nieuwsbrief 1: Start sloopwerkzaamheden Schipholweg 130

Schipholweg 01.png

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Schipholweg 130. Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Boele & van Eesteren / du Prie Bouw & Ontwikkeling bv. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde activiteiten in de komende maanden.

Wat wordt er gebouwd?

Het project omvat de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van 140 appartementen en een brandweerkazerne voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het appartementengebouw krijgt vijf bouwlagen en is verdeeld over vier bouwdelen. Aan de zuidzijde van het gebouw komt een nieuwe brandweerkazerne. Hier wordt ook een remise gerealiseerd, van waaruit brandweervoertuigen met spoed kunnen uitrukken. De sloopwerkzaamheden starten op 8 juli 2020, de oplevering staat gepland voor medio 2022.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u daarvan?

  • In de maand juli 2020 starten we met de voorbereidende werkzaamheden van de sloop; werkzaamheden die te maken hebben met het inrichting van het terrein en het plaatsen van de bouwhekken.
  • Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de Schipholweg.
  • De eerste sloopwerkzaamheden in het gebouw vinden daaropvolgend plaats. Deze werkzaamheden kunnen geluids- en trillingshinder opleveren. Naar verwachting nemen de sloopwerkzaamheden circa 2 maanden in beslag.

Verkeersmaatregelen op het fietspad langs de Schipholweg

Ten behoeve van de veiligheid wordt tijdens de bouw van het project Schipholweg 130 het fietspad langs de Schipholweg gestremd. Vanaf de zomer van 2020 tot medio 2022 dient het fietsverkeer gebruik te maken van alternatieve routes. De exacte datum waarop de stremming van kracht wordt, zal gecommuniceerd worden via de projectwebsite.

Deze alternatieve routes worden middels bebording aangegeven en kunnen binnenkort eveneens geraadpleegd worden via de projectwebsite www.schipholweg130.nl. Waar nodig zullen er verkeerbegeleiders aanwezig zijn om te zorgen voor een veilige en goede doorstroming van het fietsverkeer.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.schipholweg130.nl kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ du Prie Bouw & Ontwikkeling bv werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project Schipholweg 130 is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Schipholweg 130, kunt u contact opnemen met Bouwcombinatie Boele & van Eesteren/ du Prie Bouw & Ontwikkeling bv via communicatie@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!