Zoeken
1x parkzijde .jpg

Voortgang heiwerkzaamheden

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Spoorzone.

Geluidshinder

De heiwerkzaamheden zijn momenteel in volle gang en zullen naar verwachting eind september worden afgerond. Aansluitend zullen de damwanden worden aangebracht. Zodra de damwanden zijn geplaatst, kunnen we doorgaan met de grondwerkzaamheden en vervolgens beginnen met de bouw van de betonnen parkeergarage. Hiermee is voorlopig de grootste geluidshinder voorbij. De damwanden zullen in het tweede kwartaal van 2024 worden verwijderd, wat gepaard kan gaan met geluidshinder.

plattegrond bouwgebied.jpg

Verkeer

Om veilig te kunnen bouwen, wordt de Ireneboulevard (van zuid naar noord) vanaf half september versmald van twee rijbanen naar één rijbaan. Dit geeft ruimte voor een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!