Zoeken
2028014_2 (2).jpg

Opbouw torenkraan Adagio

2028014_2 (2).jpg

Tijdens de bouw van Adagio wordt gebruikt gemaakt van een torenkraan. Deze wordt op 2 februari aangevoerd en aansluitend op locatie opgebouwd. Voor deze werkzaamheden worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen en worden verkeersregelaars ingezet.

Tijdelijke versperring Turfhaven

De opbouw van de torenkraan vormt door de beperkte ruimte een logistieke puzzel. Ondanks dat we de overlast tot een minimum willen beperken, ontkomen we er bij deze opbouwwerkzaamheden niet aan dat de Turfhaven gedeeltelijk of geheel moet worden afgezet. Bestemmingsverkeer voor het Wijnhavencomplex kan onder begeleiding van de verkeersregelaars vanaf de Turfmarkt doorgang vinden, voor doorgaand verkeer is de Turfhaven van 2 tot en met 5 februari versperd.

Na gereedkomen van de kraan zullen wij de aangekondigde doorloopcontainers plaatsen. Via de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/sonate zullen wij u informeren over de datum waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!