Zoeken
Poer Adagio 2.jpg

Nieuwsbrief 4: Storten fundatiepoer Adagio

Poer Adagio 2.jpg

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur op het bouwterrein van Sonate aan de Turfhaven gaan plaatsvinden. Wij hebben hiervoor een ontheffing aangevraagd bij de gemeente en deze is inmiddels verleend.

Wat gaan we doen?

Het betreft het storten en afwerken van de fundatiepoer van Adagio. De fundatiepoer is een plaat beton wat rust op de funderingspalen en het gebouw draagt. De poer heeft een afmeting van 29 bij 49 meter en een dikte van 1,80 m. Om constructieve redenen dient de stort zonder onderbrekingen te worden uitgevoerd. Vanwege de grootte van de poer (2.558 m3) neemt de stort circa 24 uur in beslag. In totaal zijn er circa 240 betonmixers benodigd. Op de bouwplaats is een opstelplaats voor 2 betonmixers, waardoor geen belemmeringen buiten de bouwplaats gelden.

Wat merkt u ervan?

Helaas is de overlast van geluid, extra transportbewegingen en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Op maandag 14 december start het storten van de betonpoer op het bouwterrein van Sonate. De werkzaamheden beginnen om circa. 06.00 uur en worden op dinsdag 15 december afgerond. Dit betekent dat er ’s nachts wordt doorgewerkt. Voor de werkzaamheden buiten reguliere werktijden is een vergunning afgegeven.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de projectwebsite van Sonate: www.boele.nl/projectwebsites/sonate.

Plaatsing doorloopcontainers

Het plaatsen van de aangekondigde doorloopcontainers is in overleg met vertegenwoordigers van de VvE’s verplaatst naar januari 2021. Tevens zijn hierbij aanpassingen aan de opstelling van de containers afgesproken, zodat de ingang van de woontoren vrij blijft. De doorloopcontainers worden in januari geplaatst en blijven tot medio 2023 in gebruik.

Bij het plaatsen van de doorloopcontainers wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan. Gedurende deze werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om het fiets- en voetgangersverkeer te begeleiden. Het plaatsen van de doorloopcontainers neemt 1 werkdag in beslag. Via de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/sonate zullen wij u informeren over de datum waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/sonate kunt u terecht voor meer informatie over het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Sonate? Neem dan contact op met Boele & van Eesteren via sonate@boele.nl of bel naar 070-414 4200. 

 

 

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!