Zoeken
2028585.jpg

Nieuwsbrief 3: overlast heiwerkzaamheden

2028585.jpg

Tijdens de realisatie van de funderingspalen van toren Adagio komt er geluid en stank vrij die door de omgeving als onprettig wordt ervaren. Graag geven wij uitleg over wat wij doen en waarom wij (soms) lange dagen deze overlast produceren.

Adagio wordt bovenop de bestaande parkeergarage van het voormalige gebouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse zaken gerealiseerd. De fundering moet daarom door deze garage worden geconstrueerd. Hiervoor moeten we eerst door de dikke betonnen keldervloer een gat boren, waarna we door dit gat een stalen buispaal in de ondergrond draaien. De druk van het grondwater onder de keldervloer zorgt ervoor dat het hele proces in 1 keer afgemaakt moet worden, anders loopt de parkeergarage onder water. In totaal moeten er 86 palen geboord worden. Zoals u heeft kunnen lezen in onze nieuwsbrief van 20 mei jl. doen wij hier circa 4 maanden over.

Oorzaak geluidsoverlast

Het snerpende geluid dat u hoort ontstaat bij het boren van de gaten in de keldervloer. De keldervloer bestaat uit beton met daarin wapeningsstaal van diverse diktes verwerkt. Tijdens het boren hebben wij ondervonden dat het wapeningsstaal aanmerkelijker dikker is dan wij uit de historische tekeningen hebben kunnen opmaken. Door de dunne wapeningsstaven komen we redelijk eenvoudig heen, het boren door de dikke wapeningsstaven zorgt voor het snerpend geluid van staal op staal. Daarnaast komen we dikkere vloeren tegen dan aangegeven. Onze onderaannemer is hierbij dan ook langer bezig dan de eerder door ons ingeschatte tijd. Helaas is stoppen tijdens de booractie geen optie, omdat we hiermee slechts uitstel bereiken: de buis moet uiteindelijk op deze plek door het beton en de wapeningsstaal in de grond komen. Wij verzekeren u dat wij samen met de specialisten van onze onderaannemer er alles aan doen om de geluidsoverlast te voorkomen of, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, te beperken.

Aggregaten

Naast het geluid van de boor op staal ervaren de omwonenden ook overlast van de aggregaten die nodig zijn bij het draaien van de funderingspalen. Wij begrijpen heel goed dat de zware bromtoon en de dieseldampen storend zijn, zeker in deze Corona tijd waarbij veel mensen thuis werken en deuren en ramen open willen hebben. Wij hebben onze onderaannemer Van ’t Hek gevraagd de aggregaten te vervangen door bouwstroom. Voor de 2 aggregaten op de Turfhaven, dichtst bij het wooncomplex, is dit mogelijk en deze worden de komende week verwijderd. De overige aggregaten staan verder van het gebouw en in de bouwput. Deze zijn niet te vervangen door bouwstroom.

Werktijden

Met betrekking tot de overlast buiten de afgesproken werktijden kunnen wij u het volgende mededelen. Bij de planning van 4 maanden zijn wij uitgegaan van de realisatie van 1 paal per dag. Om de overlast in dagen te beperken proberen wij 2 palen per dag te draaien. De meeste dagen lukt dit binnen de werktijden van 7.00 tot 19.00, echter soms gaan we hier door de aangegeven onvoorziene tegenslagen iets overheen. Daarnaast hebben wij besloten om de heiwerkzaamheden alleen op maandag t/m donderdag plaats te laten vinden, zodat er op vrijdag t/m zondag geen overlast is van deze activiteiten. Ondanks dit besluit denken we dat we op deze manier de totale heitijd tot circa 3 maanden kunnen inkorten.

Doorloopcontainers

Het plaatsen van de aangekondigde doorloopcontainers is in overleg met vertegenwoordigers van de VvE’s verplaatst naar het najaar 2020. Tevens zijn hierbij aanpassingen aan de opstelling van de containers afgesproken, zodat de ingang van de woontoren vrij blijft.

Bouwvakantie

Tot slot delen wij u mede dat er in de bouwvak (20 juli t/m 7 augustus) geen heiwerkzaamheden op de bouwplaats plaatsvinden. De bouwplaats is echter niet gesloten, maar er zal beperkt gewerkt worden. 

Contact

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Sonate? Neem dan contact op met Boele & van Eesteren via sonate@boele.nl of bel naar 070-414 4200. 

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!