Zoeken
zijde schedeldoekshaven.jpg

Nieuwsbrief 2: Plaatsing voetgangersportaal en funderingswerkzaamheden Adagio

zijde schedeldoekshaven.jpg

Boele & van Eesteren bv realiseert in opdracht van SONATE Spuikwartier woontorens Adagio en Bolero, onderdeel van Sonate. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de komende werkzaamheden.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Na de realisatie van de ballastvloer in de parkeerkelder en het aanbrengen van de trekankers op het kelderdek zijn half maart de sloopwerkzaamheden in de parkeergarage onder Adagio gestart. De grove sloopwerkzaamheden zijn afgelopen week afgerond, waardoor de geluidshinder zal afnemen. Bij toren Bolero stonden de werkzaamheden in het teken van de fundering. Met de stort van de begane grondvloer en de realisatie van de eerste wanden is het opgaand werk van start gegaan.   

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u daarvan?

Om er voor te zorgen dat voetgangers de bouwplaats gedurende de bouwperiode veilig kunnen blijven passeren wordt er, in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag, een voetgangersportaal geplaatst op de Turfhaven tussen Adagio en het Wijnhavenkwartier. Dit voetgangersportaal wordt opgebouwd uit vier achter elkaar geplaatste containers en wordt voorzien van verlichting. De bovenzijde van het portaal wordt gedicht met stelconplaten. Het portaal wordt eind week 22 (de week van 25 t/m 29 mei) geplaatst en blijft gedurende een groot deel van de realisatieperiode van Adagio in gebruik. 

Bij het plaatsen van het voetgangersportaal wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan. Gedurende deze werkzaamheden zijn er verkeersregelaars aanwezig om het fiets- en voetgangersverkeer te begeleiden. Het plaatsen van het voetgangersportaal neemt 1 werkdag in beslag. 

Funderingswerkzaamheden Adagio

Vanaf week 24 (de week van 8 juni) wordt er gestart met het maken en aanbrengen van de funderingspalen van Adagio door de bestaande parkeergarage onder het gebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een trillingsarme heimethode: de funderingspalen worden al schroevend de grond in gedraaid en worden met behulp van een groutinjectie op diepte gebracht. De boorstelling voor deze werkzaamheden wordt in de week van 1 juni op de bouwplaats aangevoerd. Het maken en aanbrengen van de funderingspalen voor Adagio neemt circa 4 maanden in beslag.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/sonate kunt u terecht voor meer informatie over het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Sonate? Neem dan contact op met Boele & van Eesteren via sonate@boele.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!