Zoeken
20221121_145427.jpg

Bouwupdate Sonate & Turfmarktgarage

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Sonate en de Turfmarktgarage.

20221121_151400.jpg

Adagio

In de eerste week van november dit jaar hebben wij met woongebouw Adagio het hoogste punt bereikt en daarmee is de ruwbouw nagenoeg afgerond. De gevelsluiting bevindt zich op dit moment op de 25e verdieping, oftewel er zijn nog 3 verdiepingen te gaan. Dit betreft de verdiepingen waar de gevelsteigers te zien zijn. Ook op het niveau van de begane grond zijn we druk doende met het afsluiten van het gebouw ter plaatse van de commerciële ruimten, zodat wij in de winterperiode zo min mogelijk last hebben van de weersomstandigheden. In het gebouw is de afbouw tevens in volle gang en daarmee hebben we inmiddels de 24e verdieping bereikt. Ook de balkons worden momenteel gemonteerd waardoor de gevels nu hun definitieve uiterlijk krijgen.

Zoals het er heden naar uitziet verwachten wij in Q3-2022 toren Adagio te kunnen opleveren, maar voorlopig zijn we nog wel afhankelijk van diverse factoren die hier invloed op kunnen hebben.

Bolero

Op 19 september jongstleden hebben wij toren Bolero overgedragen aan de eigenaar en direct daarna hebben de bewoners de sleutels ontvangen van hun appartement. Daarmee is weer een mooi woongebouw opgeleverd. De parkeergarage van het stadhuis is nu ook weer bereikbaar vanaf de zijde van de Schedeldoekshaven.

Fasering.jpg

Turfmarktgarage

Rondom woongebouw Adagio is de -1 vloer van de Turfmarktgarage gerealiseerd, voor zowel fase 2A als 2B.  Op dit moment zijn we bezig met de sloop van de begane grondvloer van fase 2A. Om de overlast naar de omgeving te beperken, wordt de vloer waar mogelijk ingezaagd in vlakken. Deze gezaagde vlakken leunen op een tijdelijke ondersteuning en worden vervolgens op vrachtwagens gehesen om te worden afgevoerd. Er wordt zoveel mogelijk gezaagd en geboord om overlast te beperken. Daar waar zagen of boren niet mogelijk is, ontkomen wij er niet aan dat er delen gehakt moeten worden. Geluids- en trillingsoverlast zijn gedurende de sloopwerkzaamheden niet te voorkomen.  Naar verwachting worden deze sloopwerkzaamheden in januari 2023 afgerond. Direct aansluitend zullen wij de nieuwe begane grondvloer realiseren. Zodra de torenkraan is verwijderd (naar verwachting april 2023) zullen wij ook het laatste gedeelte van de begane grondvloer (fase 2B) slopen en opnieuw aanhelen. Tot slot brengen wij  nog dakbedekking aan waarna  het de beurt is aan de gemeente om een definitieve afwerking te realiseren.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!