Zoeken
20230215_081251.jpg

Adagio start kraan demontage

In deze update vertellen wij u meer over de verrichtte en toekomstige werkzaamheden van Adagio en de Turfmarktgarage in Den Haag.

20230109_140305.jpg

Adagio

De toren Adagio begint steeds meer vorm te krijgen. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het dak en de installaties. Ook zijn er werkzaamheden geweest aan de kroon, de top van de Adagio. De laatste bewerkingen aan de gevels/ balkons worden uitgevoerd. In de afgelopen maanden werden de technische ruimtes in de kelder, de gangen en trappenhuizen afgebouwd en zijn voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van de elektra naar de meterkasten. De woningen van de 2e t/m de 13e verdieping zijn ondertussen opgenomen samen met de opdrachtgever.

 

20230215_124251.jpg

Demontage buitenlift en torenkraan

Afgelopen week is de buitenlift gedemonteerd. In week 11 zal de torenkraan in enkele dagen worden afgebouwd. De demontage van de torenkraan wordt gerealiseerd met een mobiele kraan die buiten het bouwterrein komt te staan. Om de mobiele kraan komt een tijdelijk bouwhek. Tevens zorgen tijdelijke bebording en verkeersregelaars voor een goede doorstroming van de verkeerstromen.

 

Turfmarkt

In het vorige nieuwsbericht las u dat fase 2A, de sloop van de vloer aan de zijde van het Stadhuis is afgerond. Fase 2A is ondertussen gestort en gereed. Dit betekent dat de ondersteuningsmaterialen worden gedemonteerd en afgevoerd. Nadat de torenkraan is verwijderd, zullen we starten met de sloop van het laatste dek van de Turfmarktgarage (fase 2b).

Verkeerssituatie ten tijden demontage torenkraan

Fasering.jpg
20230215_081251.jpg

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!