icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bouwcombinatie

Nieuws · 05 oktober 2017

Update werkzaamheden oktober

Amare

20170917_102952.jpg

In deze update leest u welke activiteiten tot eind oktober plaatsvinden op de bouwplaats van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spuiplein. De bouwplaats krijgt zijn definitieve vorm, we zijn over de helft met het maken van de funderingselementen en het volgende koffieuurtje staat op de agenda. Ook start de sloop van de tijdelijke werkvloer die eerder dit jaar werd gemaakt. 

Verplaatsen bouwschutting

De bouwplaats is dit jaar gefaseerd uitgebreid. De laatste uitbreiding van de bouwplaats vindt vanaf begin oktober plaats. Hiervoor wordt de schutting aan de zijde van de Turfmarkt verplaatst tot aan de tweede rij bomen (richting het Stadhuis). Dit is een versmalling van de Turfmarkt, noodzakelijk ten behoeve van de bouwlogistiek en als gevolg van veiligheidseisen ten aanzien van het bouwterrein.

Koffieuurtje 9 oktober

Op maandag 9 oktober vindt het volgende koffieuurtje plaats. U bent van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom in de uitvoeringsunit op Schedeldoekshaven 506, 2511 EP Den Haag. Wij verzoeken u zich wel aan te melden voor dit moment. Dat mag door een e-mail te sturen aan info@cadanz.nl. Tijdens het koffieuurtje bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan ons uitvoeringsteam over de realisatie van het OCC.

Funderingswerkzaamheden

De realisatie van de nieuwe funderingselementen loopt gestaag door. In totaal worden zo’n 260 funderingselementen gemaakt en we zijn inmiddels ruim over de helft. Het koppelen van de elementen aan de fundering van de bestaande keldervloer gaat deze maand verder.

Start sloop tijdelijke betonvloer

Eerder dit jaar werd een tijdelijk verstevigde werkvloer gecreëerd. Deze vloer werd op de bestaande parkeerkelders gestort om met diverse zware machines funderingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Aangezien de funderingswerkzaamheden op bepaalde stukken van de bouwplaats gereed zijn, kunnen we eind oktober beginnen met het verwijderen van de werkvloer. Het grootste deel wordt in stukjes geknepen om overlast te beperken. Sommige delen kunnen we niet knijpen en hebben we een andere sloopmethodiek voor nodig. Het bikken van deze delen zal geluidshinder opleveren.

Werktijden

Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het tijdens de funderingsfase voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 gewerkt wordt om bijvoorbeeld betonstorts af te maken of voor te bereiden. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Sloopwerkzaamheden vinden niet na 19.00 uur plaats. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Vragen of opmerkingen

Dat bouwen overlast met zich meebrengt, kunnen we niet ontkennen of voorkomen. De bouwplaats van het OCC is echter wel aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar Bewuste Bouwers voor staat en zo realiseren wij ons project. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u kijken op www.bewustebouwers.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van het OCC? Mail ze dan naar info@cadanz.nl of bel naar 070-414 4200.

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project