Zoeken
schneider (02).jpg

Schneider Electric

Kantoorgebouw

Boele & van Eesteren is in opdracht van OVG re/developers rond de bouwvak van 2011 gestart met de realisatie van het kantoor van Schneider Electric. Schneider Electric is een Franse fabrikant van installatiecomponenten voor de bouw.

"Turn-key"

Volgens de opdracht vanuit OVG re/developers was Boele & van Eesteren niet alleen verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp maar waren wij ook overall ontwerpverantwoordelijk. De diverse adviseurs welke onderdeel waren van het ontwerpteam van TNT en ASICS waren ook bij dit project betrokken. Vanuit OVG was een VO (Voorlopig Ontwerp) aangeleverd. Tijdens de DO (Definitief Ontwerp) fase is Boele & van Eesteren aangehaakt bij de uitwerking.

De opdracht omvatte niet alleen het casco maar ook de afbouw. De afbouw was, inclusief werkvoorbereiding en uitvoering, uitbesteed aan QOODZ. Dit is een onderdeel van de Maasdamgroep dat het complete inbouwpakket (ontwerp; coördinatie; werkvoorbereiding en uitvoering, ook wel "turnkey" genoemd) voor huurders organiseert en realiseert. Dit alles onder verantwoording van Boele & van Eesteren. 

'Experience Centre'

Het pand heeft ook de functie van Experience Centre voor de klant. Zo zijn er bewust openingen in het plafond aangebracht om een kijkje achter de schermen te geven, bevat het gebouw slimme energiemeet- en regelsystemen en staan er buiten het gebouw laadpalen voor elektrische auto's. 

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw betroffen allereerst de vorm. Doordat het gebouw om een atrium heen is gelegd ontstaat een zeer gunstige verhouding tussen het vloeroppervlak en de gevel. Hoe kleiner de gevel hoe minder warmteverliezen hier kunnen plaatsvinden, dit is gunstig bij het verwarmen of koelen van het pand. ook zorgt dit voor veel daglicht in het pand. Daarnaast is er de aansluiting op de BIO-WKK van TNT (warmte-kracht-koppeling op bioline, deze wekt energie en warmte op door bioline te verstoken) een bron van warmte. De verdeling van de opgewekte energie en warmte van deze WKK en de exploitatie hiervan is uniek.

20-30% minder verbruikte energie

Bij de uitvoering is veel gebruik gemaakt van geprefabriceerde onderdelen voor zowel de constructie, gevel als installaties. Dit zorgde voor minder verkeersbewegingen naar de bouwplaats wat zorgde voor minder CO2-uitstoot, minder overlast in de omgeving en een lagere belasting van het Nederlandse wegennet. De op de bouwplaats aanwezige bouwkeet was speciaal voor dit project voorzien van isolatie, dubbelglas en aanwezigheidsdetectie voor de energiezuinige verlichting. Door de verbruiksgegevens van deze keet naast die van de oude versie van de keet te leggen (deze was niet geïsoleerd) konden we de reductie bepalen in verbruik. Het bleek dat de nieuwe keet circa 20-30% minder energie verbruikte! 

Een aantal feiten op een rij

  • Het gebouw bedraagt circa 6.100 m² BVO (bruto vloeroppervlak).
  • Totaal is er circa 3.756 m² kantoorfunctie aanwezig.
  • 595 m² is betiteld als bijeenkomstfunctie. Hieronder vallen onder andere het restaurant en  solution centre.