Zoeken
riederborgh 05-2011 (18).jpg

Riederborgh

Zorgcentrum

Medio 2005 werd Boele & van Eesteren door opdrachtgever Woonvisie uit Ridderkerk en Architect Dhondt Stedenbouw en Architectuur uit Breda gevraagd deel te nemen aan het bouwteam voor de herontwikkeling van zorgcentrum Riederborgh.

riederborgh 05-2011 (16).jpg

Het zorgcentrum

In november 2007 is gestart met de sloop van het eerste gedeelte van het bestaande zorgcentrum. Het bestaande zorgcentrum diende tijdens de bouw van het nieuwe centrum deels in gebruik te blijven; vanuit de grote keuken werden er namelijk maaltijden voor de bewoners en "tafeltje-dek-je" voor de buurt verzorgd.  Om te kunnen blijven voorzien in de huisvesting van de bewoners en het in gebruik houden van de keuken is besloten om de bouw in twee fases op te splitsen.