Zoeken
1718785.jpg

Hilvertshof

Winkelcentrum en parkeergarage

Winkelcentrum Hilvertshof in Hilversum heeft een enorme metamorfose ondergaan. In opdracht van eigenaar de Kroonenberg Groep heeft Boele & van Eesteren het winkelcentrum ingrijpend verbouwd naar ontwerp van architect Rijnboutt.

1718860.jpg

Een uitgebreid winkelgebied

In het nieuwe ontwerp ligt de focus op licht, lucht en ruimte. De harde vierkante vormen van het oude Hilvertshof hebben plaats gemaakt voor ronde vormen met veel glas. Daarnaast zijn er een aantal vloeren opengebroken, waardoor de ruimtes hoger en lichter zijn geworden. Terwijl de hoeveelheid winkels iets is afgenomen, is het totale winkeloppervlak iets uitgebreid. Daardoor hebben de winkels een ruimere uitstraling gekregen.

Out of Sight, in Control

Het winkelcentrum is gedurende de gehele herontwikkeling open gebleven. Om dit mogelijk te maken is het winkelcentrum gefaseerd gebouwd: een bouwkundig complex traject waarbij een creatieve en gedegen aanpak nodig was. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is een gedeelte van de werkzaamheden buiten de openingstijden van het winkelcentrum uitgevoerd.  

Gefaseerde sloop- en bouwwerkzaamheden

De verbouwing van Hilvertshof is in circa 20 fases uitgevoerd. Men is gestart in de kern van het winkelcentrum, waar constructieve aanpassingen zijn gedaan. Daarma zijn de roltrappen verplaatst en zijn er nieuwe liften geplaatst. Vervolgens is de ingang aan de Kerkstraat verbreed en voorzien van een nieuwe gevel. Aan het eind van het verbouwproces zijn de nieuwe looproutes gecreëerd waardoor er een driesprong is ontstaan vanwaaruit alle winkels in één oogopslag te zien zijn. Het compleet vernieuwde Hilvertshof is in juli 2017 opgeleverd.