Zoeken
2285897.jpg

Centrumplan Ridderkerk - Fase 2

86 woningen

Boele & van Eesteren is in het voorjaar van 2019 gestart met de realisatie van Centrumplan Ridderkerk – Fase 2. In opdracht van Wooncompas worden, in navolging op Centrumplan fase 1, rond de Talmastraat te Ridderkerk bestaande huurwoningen vervangen door nieuwbouwwoningen. In deze fase zijn 86 woningen gerealiseerd.

2285670.jpg

Luchtwarmtepompen

Centrumplan Ridderkerk -fase 2 is gerealiseerd op een waterwingebied, waardoor er geen bodemlussen mogen worden geboord. Daarom heeft Boele & van Eesteren er in samenwerking met Homij technische installaties voor gekozen om luchtwarmtepompen in plaats van bodemwarmtepompen te plaatsen. Bij oplevering garanderen we dat de woningen voor 10 jaar aan de EPV voldoen. De Energie Prestatie Vergoeding is een bedrag dat door de huurder aan de verhuurder betaalt voor de energiezuinige woning. Hiermee worden de extra investeringen van Wooncompas in de installaties en bouwkundige voorzieningen, die de woningen Nul op de Meter maken, gecompenseerd.

Gefaseerde bouw

De realisatie van de woningen is gefaseerd uitgevoerd. De bouw van fase 2A (39 woningen) is in het voorjaar van 2020 afgerond. De 47 woningen uit fase 2B zijn in de zomer van 2020 overgedragen aan opdrachtgever Wooncompas.  

Bekijk Centrumplan Ridderkerk in ons visieboek