Zoeken
2.jpg

Voortgang aanbrengen funderingspalen Park Rosenburg

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Park Rosenburg.

3.jpg

Start bouw en aanbrengen funderingspalen

De bouwwerkzaamheden voor Park Rosenburg zijn begin dit jaar gestart. Op maandag 16 januari werd hier tijdens een feestelijke bijeenkomst bij stil gestaan. Bij blok B, waar 79 appartementen over 6 bouwlagen gerealiseerd worden, is het aanbrengen van de funderingspalen inmiddels afgerond. De boorstelling is inmiddels verplaatst naar blok C, waar we 66 appartementen over 3- en 4 lagen zullen realiseren. 

Start overige funderingswerkzaamheden

Nu de funderingspalen bij Blok B zijn aangebracht kunnen worden met de graafwerkzaamheden de overige werkzaamheden ten behoeve van de fundering opgestart. In de komende circa 6 weken wordt de grond die nu ter plaatse van de fundering ligt afgegraven en vervolgens elders op het terrein opgeslagen. Bovendien wordt er gestart met het vlechten van de wapening en het plaatsen van de funderingsbekisting. Zodra dit allemaal gereed staat, kan de fundering worden gestort. Aansluiten op blok B zullen ook deze werkzaamheden zich verplaatsen naar blok C. 

2.jpg
6.jpg

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!