Zoeken
Gebouw C zuid- en oostgevel 1.jpg

Nieuwsbrief 2: Toename verkeersbewegingen over Guavestraat en Mangostraat

In opdracht van Arcade Mensen en Wonen is Boele & van Eesteren bezig met het realiseren van Park Rosenburg. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Waarmee het project start aan de ruwbouwfase. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat wordt er gebouwd?

Dit project is de start van de herontwikkeling van het monumentale landgoed van GGZ-instelling Parnassia. Park Rosenburg bestaat uit twee bouwblokken. Blok B, bestaande uit 6 bouwlagen met 79 woningen en blok C van 3- en 4 bouwlagen met 66 woningen. De in totaal 145 woningen zijn bestemd voor de cliënten van Parnassia.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

Deze week wordt blok B voorzien van de begane grondvloeren. Vervolgens starten we met het plaatsen van de wanden op de begane grond. Daarop volgend komen de vloerplaten en balkons van de 1e verdieping. 

Park Rosenburg 1.jpg
Park Rosenburg 2.jpg

Bij blok C worden de komende weken installaties aangebracht in de kruipruimte onder de begane grondvloer. Na deze werkzaamheden starten we met het leggen van vloeren, plaatsen van wanden en positioneren van balkons. Hierbij worden de benodigde installaties als ventilatiekanalen, waterleidingen en elektra bekabeling aangebracht.

Deze werkzaamheden veroorzaken meer verkeersbewegingen over de Guavestraat en Mangostraat. De chauffeurs zijn geïnstrueerd over de situatie en routing. Let wel op, een chauffeur heeft soms beperkt zicht. Even snel langs een vrachtwagen steken kan tot zeer gevaarlijke situatie leiden.

Park Rosenburg 3.jpg
Park Rosenburg 4.jpg

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/nl/projectwebsites/park-rosenburg kunt u terecht voor meer informatie over ons project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Park Rosenburg, neem dan contact op met ondergetekende (communicatie@boele.nl) of bel naar 070-414 4200 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!