Zoeken
Gebouw C zuid- en oostgevel 1.jpg

Nieuwsbrief 1 - Start werkzaamheden Park Rosenburg

In opdracht van Arcade Mensen en Wonen start Boele & van Eesteren binnenkort met de bouw van Park Rosenburg. De voorbereidende werkzaamheden zijn met de inrichting van het bouwterrein en de eerste grondwerkzaamheden reeds gestart. In deze brief vertellen wij u meer over het project en de benodigde werkzaamheden.

Gebouw C zuid- en oostgevel 1.jpg

Wat wordt er gebouwd?

Dit project is de start van de herontwikkeling van het monumentale landgoed van GGZ-instelling Parnassia. Park Rosenburg bestaat uit twee bouwblokken. Blok B, bestaande uit 6 bouwlagen met 79 woningen en blok C van 3- en 4 bouwlagen met 66 woningen. De in totaal 145 woningen zijn bestemd voor de cliënten van Parnassia.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

Op maandag 16 december wordt er gestart met het aanbrengen van de funderingspalen. De funderingspalen worden geboord. Dit is een geluids- en trillingsarme techniek om overlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Het maken en aanbrengen van de funderingspalen neemt circa 4 weken in beslag.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/nl/projectwebsites/park-rosenburg kunt u terecht voor meer informatie over ons project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Kerstvakantie

Vanwege de kerstvakantie voert Boele & van Eesteren van 23 december tot en met 6 januari geen werkzaamheden uit op de bouwplaats van Park Rosenburg. Vanaf 9 januari zullen wij onze werkzaamheden weer opstarten.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Park Rosenburg, neem dan contact op met Boele & van Eesteren via communicatie@boele.nl of bel naar 070-414 4200 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!