Zoeken

Voortgang juli t/m augustus 2014

Graag informeren wij u over de werkzaamheden van de komende drie maanden. Op het moment wordt er hard gewerkt om de damwanden rondom het bouwterrein te verwijderen, dit duurt ongeveer twee weken en gebeurt in meerdere fasen. Met brief omgeving 10 hebben wij u geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Stadsverwarming

In het begin van het kalenderjaar zijn er vier grondwaterbronnen geboord aan Batavierenstraat. Na het trekken van de damwanden zal er vanaf die grondwaterbronnen een oversteek worden gemaakt naar het bouwterrein, daarnaast kan dan ook de stadsverwarming worden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen circa 2 weken in beslag nemen.

Inrichten bouwterrein

Ook het kelderdek kan waterdicht worden afgewerkt. Dit gebeurt door middel van het aanbrengen van dakbedekking op de locaties van de bouwweg. Daaropvolgend wordt de bouwweg aangelegd en kan de infrastructuur van het bouwterrein worden afgerond.

Torenkraan

Voordat we kunnen starten met het stapelen van de verdiepingswanden zullen de torenkranen worden geplaatst of vervangen. Torenkraan 1, aan de zijde van Weenapoint, zal binnenkort worden opgebouwd en zal een haakhoogte krijgen van circa 70 meter. Torenkraan 2, aan de zijde van de Diergaardesingel, zal worden vervangen voor een torenkraan met een minder lange giek. De giek is het bovenste horizontale gedeelte van de kraan waar de hijshaak aan hangt. Deze torenkraan zal een haakhoogte bereiken van circa 53 meter.

Betonwerk

De ruwbouw van de kelder is bijna gereed. Het storten van de begane grondvloer is afgerond. De VZA-vloeren kunnen nu worden afgespannen, dit zorgt ervoor dat de begane grondvloer met deze overspanning meer krachten kan opnemen.

Daarnaast betekent dit dat we kunnen gaan starten met het plaatsen van de geprefabriceerde betonnen wanden, kolommen en balken op de begane grondvloer, de eerste verdieping zal hierna gelegd kunnen worden. Dit systeem herhaalt zich tot de 2e verdieping.

Vanaf de 2e verdieping tot de 7e verdieping zal dit systeem worden gecombineerd met sandwichelementen, waarna de hoogbouw gerealiseerd kan worden.  

Henry Moore

Henry Moore, het kunstwerk wat tijdelijk gepositioneerd is tegen de parkeergarage van Weenapoint zal terug worden geplaatst op zijn oorspronkelijke plek. Dit gebeurt zodra dit organisatorisch kan. Het kunstwerk zal worden verplaatst over het kelderdek/de begane grondvloer.

Downloads