Zoeken

Startsein voor de bouw van 145 zorgappartementen in Den Haag

Op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag komen 145 betaalbare sociale huurappartementen. Deze appartementen zijn bedoeld voor cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid die nog zorg dichtbij huis nodig hebben. Gisteren gaven Martijn Balster (wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest), Richard Prins (bestuurder bij Parnassia) en Wilfried Stribos (directeur-bestuurder bij Arcade) het startsein voor de nieuwbouw. De bouw van Park Rosenburg is in handen van Boele & van Eesteren.

start-bouw-woonzorgpark-rosenburg.jpg
start-bouw-woonzorgpark-rosenburg.jpg

Foto: Arcade

Met de nieuwbouw wil Parnassia in samenwerking met Arcade een kwetsbare doelgroep de gelegenheid bieden uiteindelijk zelfstandig te wonen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De appartementen zijn bedoeld voor cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid voor wie beschermd wonen in een groep of geheel zelfstandig wonen in de stad nog niet haalbaar is. De te bouwen appartementencomplexen voorzien in een tussenstap. Waarbij deze cliënten zelfstandig huren en wonen, maar wel met behandeling en begeleiding in de nabije omgeving die direct beschikbaar is. Als cliënten na een aantal jaar verder gevorderd zijn in hun herstel, dan kunnen zij uitstromen naar een reguliere (sociale) huurwoning buiten het woonzorgpark.

Huurders die extra zorg en begeleiding nodig hebben

“Het principe van het scheiden van wonen en zorg is bij dit project van toepassing, waarbij Arcade de woningen ontwikkelt en verhuurt en Parnassia de zorg organiseert. Wij zien een toename van bijzondere doelgroepen als huurders van onze woningen. Huurders die eigenlijk nog extra zorg en begeleiding nodig hebben. Een goede samenwerking met zorg- en welzijnspartijen om onze huurders de juiste aandacht te geven, wordt daarom steeds belangrijker. Daarom ben ik blij dat wij nu starten met de bouw van geschikte woningen voor cliënten van Parnassia”, zegt Wilfried Stribos, directeur-bestuurder bij Arcade.

“Ik ben ontzettend trots dat we dit project samen met Arcade en de gemeente Den Haag gaan realiseren. Door deze unieke samenwerking krijgen vele cliënten de kans volwaardig mee te doen in de samenleving op een manier die het beste bij hen past. Dat geeft een enorme boost aan hun verdere herstel”, aldus Richard Prins, bestuurder bij Parnassia.

Wethouder Martijn Balster: “De woningnood is enorm in onze stad. Veel mensen zijn op zoek naar een huis en we spannen ons voor iedereen in. Maar voor mensen die zorg nodig hebben, uit een instelling komen en weer zelfstandig kunnen wonen, zetten we een extra stap. Ik ben trots op deze samenwerking, waarbij we maar liefst 145 sociale huurwoningen realiseren. Deze samenwerking met Arcade en Parnassia zorgt ervoor dat er ruimte in zorginstellingen komt voor mensen die dat nodig hebben en maakt dat hier straks veel mensen een nieuwe start kunnen maken. Daarom draagt de gemeente graag bij aan dit project en stelt een subsidie van € 730.000,- beschikbaar.”

Toewijzing van de woningen

Omdat de woningen bestemd zijn voor een specifieke doelgroep, verhuurt woningcorporatie Arcade de woningen niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem. “In plaats van een huurcontract met Parnassia sluiten de bewoners een huurcontract af met Arcade. Daardoor hebben zij dezelfde rechten en plichten als andere huurders van Arcade. Dit geeft al een bepaalde zelfstandigheid in wonen aan”, aldus Stribos. Arcade verwacht de woningen in het derde kwartaal van 2024 op te leveren.

Over de huurappartementen

Het gaat om 145 woningen verdeeld over twee gebouwen (B en C). In gebouw B komen 79 woningen, waarvan 10 studio’s, 67 tweekamerappartementen en 2 conciërgewoningen. In gebouw C komen 66 woningen, waarvan 11 studio’s, 54 tweekamerappartementen en 1 conciërgewoning. De nieuwbouw gerealiseerd op de oude buitenplaats Rosenburg. De buitenplaats is eigendom van Parnassia en ondergaat de komende jaren een aantal aanpassingen. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwbouw, passend bij het karakter van de oude buitenplaats.