Zoeken

START BOUW WOONPAVILJOEN VOORZORG IN GOUDA

Op 27 mei 2021 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de bouw van Woonpaviljoen Voorzorg. Het woonpaviljoen bestaat uit 59 zelfstandige middenhuur-appartementen en is bestemd voor 55-plussers en/of bewoners met een zorgvraag. Ook kunnen de bewoners van het gebouw gebruik maken van deelauto’s en een sociëteitsruimte, wat ruimte biedt voor ontmoeting in de inclusieve gebiedsontwikkeling Westergouwe.

Gouda 01.jpg
2705_eerste handeling.jpg

Alle appartementen voorzien van warm water, warmte en koeling.

Het startsein voor de bouw vond plaats door middel van het boren van de eerste bronnen in de ondergrond. Deze bronnen, eigenlijk bodemwarmtewisselaars, zijn onderdeel van de bodemwarmte-installatie die alle appartementen zullen voorzien van warm water, warmte en koeling. De appartementen krijgen vloerverwarming en een voorraadvat voor de opslag van het warme tapwater. In combinatie met de ruim 330 zonnepanelen wordt het gebouw volledig energieneutraal. Wethouder Rogier Tetteroo (gemeente Gouda), Erwin Drenth (Bouwinvest Healthcare Fund) en Marcel Schipper (VOF Westergouwe) voerden deze eerste boring uit.

Invulling aan de groeiende behoefte

Met deze realisatie wordt invulling gegeven aan de groeiende behoefte aan passende huisvesting van de steeds groter wordende groep vitale senioren. De zelfstandige appartementen in combinatie met ruimte voor ontmoeting in en om het gebouw, sluiten goed aan bij deze behoefte aan ‘verzorgd wonen’. Het Woonpaviljoen is ontworpen door Van Veen Architecten, die zich voor het ontwerp hebben laten inspireren door het verleden van de plek, het erf van de toenmalige boerderij Voorzorg. Dat is terug te zien in de schuine kappen, het bijzondere metselwerk en de stoere uitstraling. Het boerenerf is terug te vinden in de heemtuin, waar bewoners kunnen tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten.

Wethouder Rogier Tetteroo geeft aan dat het project een verrijking is voor Gouda. “De gemeente is zeer verheugd met de bouw van Woonpaviljoen Voorzorg voor een belangrijke groep mede-Gouwenaars; de senioren. De woningen worden gebouwd met een mooi aanvullend aanbod van diensten en voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen. De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in het gebouw  heeft een prachtige functie, deze staat ook open voor de wijk. En dit in het mooie Westergouwe.”

Het project is een ontwikkeling van de VOF Westergouwe (samenwerking tussen VolkerWessels Vastgoed en Heijmans). De bouw wordt uitgevoerd door Boele & van Eesteren, een VolkerWessels onderneming. Woonpaviljoen Voorzorg is verkocht aan Bouwinvest Healthcare Fund. De verhuur van de appartementen zal verlopen via Bouwinvest als project Westergoud via https://wonenbijbouwinvest.nl/huuraanbod/155/westergoud.