Zoeken

Schneider Electric ontvangt BREEAM-NL Excellent certificaat

Het nieuwe kantoor van Schneider Electric welke Boele & van Eesteren eind vorig jaar heeft opgeleverd heeft eind mei het BREEAM-NL oplevercertificaat Excellent ontvangen.

schneider (07a).jpg
Breeam 01.PNG

BREEAM

Na oplevering heeft een team met leden van Boele & van Eesteren, Deerns (installatietechniek, en BREEAM-NL Expert), Kropman (installateur) , Maasdam (interieur) en Schneider Electric hard gewerkt om alle bewijslast te verzamelen om aan te tonen aan BREEAM dat het kantoor gebouwd is conform de strenge eisen van BREEAM-NL. Als hoofdaannemer was Boele & van Eesteren eindverantwoordelijke voor het behalen van het certificaat. Overleg met alle betrokken partijen, van huurder en opdrachtgever (OVG) tot onderaannemer, tijdens de bouw zorgde voor een opwaardering ten opzichte van het ontwerpcertificaat en het hoogste oplevercertificaat tot nu toe!

Hoge score

Deze hoge score is niet alleen behaald door een goed ontwerp en slimme, energiezuinige installaties, maar ook door management tijdens de bouw. Belangrijk waren ook een nauwkeurige monitoring van energie- en watergebruik waarmee inzicht is vergaard in nieuwe reductiemogelijkheden. Ook afvalscheiding speelde een grote rol, de maximale punten zijn gescoord door afval in 11 stromen af te voeren en voor 92% aantoonbaar in een recyclestroom terug te brengen.

Flora en fauna

Ook aandacht voor flora en fauna werd beloond. Werken middels een ecologisch werkprotocol tijdens de bouw zorgde ervoor dat de in de omgeving aanwezig dieren en planten zo min mogelijk gestoord werden door de bouwactiviteiten. Aansluitend is bij oplevering gezorgd dat de kavel aantrekkelijk is voor insecten, vlinders en vogels door het ophangen van nestkasten en het planten van struiken en bomen.

Aandacht voor de omgeving

Aandacht voor de bouwplaats en omgeving zorgde voor een nette, veilige, bewuste en milieuvriendelijke bouwplaats. Communicatie via de website en met brieven stelde de omgeving in staat om op de hoogte te blijven en eventuele opmerkingen aan te geven.

Het BREEAM-NL Excellent certificaat toont dus niet alleen aan dat het uiteindelijke gebouw duurzaam is, maar ook dat het gehele bouwproces duurzaam is verlopen.

Downloads