Zoeken

Officiële start bouw De Riederborgh

Met de ondertekening van de contracten door alle partijen is op donderdag 15 november het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum De Riederborgh in Ridderkerk. Vorige week verleende de gemeente Ridderkerk de bouwvergunning. Opdrachtgever Woonvisie, aannemer Boele & van Eesteren en installateur Martinu BV zetten vervolgens hun handtekening onder de contractstukken.

riederborgh 05-2011 (09).jpg

Compleet nieuw verzorgings- en verpleeghuis

Voor het eerst sinds enkele tientallen jaren kan Ridderkerk zich verheugen op een compleet nieuw verzorgings- en verpleeghuis met de modernste faciliteiten. De bewoners van het zorgcentrum genieten straks hun dagelijkse verzorging en verpleging in een zelfstandige woonruimte. Dat wil zeggen dat zij een ruimte met een aparte woon- en slaapkamer én een eigen badkamer hebben. Verder komen er faciliteiten voor tijdelijke opvang en palliatieve zorg. In totaal telt de nieuwe Riederborgh 60 verzorgingsplaatsen, 40 verpleegplaatsen, 10 plaatsen voor tijdelijke opname en 5 palliatieve plaatsen. Het ontwerp van het gebouw, van architectenbureau Dhondt uit Breda, ligt in lijn met de drie aangrenzende appartementengebouwen waarin zich 106 aanleunwoningen bevinden.

De sloop

De sloop van het oude gebouw en de nieuwbouw vinden gefaseerd plaats, zodat de keuken, die ook de maaltijden voor een groot aantal mensen in de gemeente verzorgt, kan blijven functioneren tijdens de bouw. Er is inmiddels een begin gemaakt met de sloop van de linkervleugel van het huidige zorgcentrum. De bewoners zijn ondergebracht in speciaal daarvoor bestemde tijdelijke units die verbonden zijn met het hoofdgebouw. Wanneer het eerste deel van de nieuwbouw gereed is, verhuizen deze mensen naar hun nieuwe woonruimte. De nieuwe Riederborgh zal vervolgens worden afgebouwd. Naar verwachting is zorgcentrum De Riederborgh ‘nieuwe stijl’ in augustus 2010 gereed.