Zoeken

“Ik hou van Holland” funderingsbalk eengezinswoningen Bloemengaarde

Onder toeziend oog van de kinderen van Openbare Basisschool Kiezel en Kei, omwonenden en nieuwe bewoners, hebben Wethouder Dilia Blok, Peter van Dijk, directeur Boele & van Eesteren en projectleider Jeroen Reedijk van Quawonendonderdag 15 mei een unieke funderingsbalk in de Bloemengaarde op zijn plaats gelegd. De kinderen hadden de funderingsbalk vooraf beschilderd in het thema van het schoolproject ‘Ik hou van Holland’. De drie partijen gaven hiermee het officiële startsein voor de bouw van 26 energiezuinige eengezinswoningen.

15121322.jpg

Zuinig met energie

De ambitie van QuaWonen om zo energiezuinig mogelijk te bouwen is hoog. De nieuwe woningen hebben het hoogste haalbare energielabel (A++++). Met de zonnepanelen op het dak kunnen de bewoners zelf groene elektriciteit opwekken en door hoogwaardige isolatie in gevel, dak en vloer is het energieverbruik laag. Dit levert de huurders een aanzienlijke besparing op in de woonlasten.

Aantrekkelijke woonomgeving

De afgelopen jaren zijn in Bergambacht veel nieuwe woningen gebouwd, waarbij veel aandacht is geschonken aan de woonomgeving. Een aantrekkelijke woonomgeving is van groot belang om goed en prettig te kunnen wonen. Ook bij de nieuwe woningen in de Bloemengaarde is hierover nagedacht. De woningen liggen rondom een afgesloten binnentuin, waardoor kinderen veilig kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Verder worden er extra parkeerplaatsen toegevoegd om de parkeerdruk rondom de school te verminderen en wordt er aandacht besteed aan groen in de buurt. De inrichting van het gebied is in samenwerking met de omwonenden tot stand gekomen.

Sociale sector

QuaWonen kiest nadrukkelijk om woningen betaalbaar te houden. Met een huurprijs van € 699 zijn het sociale huurwoningen en is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Daar komt bij dat de woningen vanwege het A++++ label een heel lage energienota hebben. Alle woningen zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot € 34.678. De belangstelling voor de woningen is groot. In het centrum van Bergambacht zijn de afgelopen jaren veel levensloopgeschikte appartementen gebouwd. Hiermee is in de behoefte voorzien aan geschikte woningen voor senioren en is de doorstroming op gang gebracht. Deze nieuwe eengezinswoningen voorzien in de nog steeds bestaande behoefte aan ruime, moderne eengezinswoningen voor starters en gezinnen. Meer informatie over de woningen is te vinden op de website van QuaWonen. De verhuur van de woningen is inmiddels gestart. De verwachte oplevering is in september 2014.