Zoeken

FEESTELIJKE OPLEVERING EENGEZINSWONINGEN DE LANEN FASE 1

Gisteren hebben wethouder Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten) van de gemeente Rijswijk en Marcel Schipper namens de Ontwikkelingscombinatie Harnaschpolder CV (bestaande uit VolkerWessels Vastgoed en AM) samen met de nieuwe bewoners een boom geplant om de oplevering van de 67 woningen van De Lanen fase 1 in Parkrijk RijswijkBuiten te vieren. De boom staat symbool voor de groei van de nieuwe duurzame nieuwbouwwijk.

2166400.jpg
De Lanen Parkrijk fase 1 211103.jpg

Ter gelegenheid van de oplevering van hun woningen kregen bewoners ook een plant en een vogelhuisje zodat ook veel vogels een nieuw (t)huis kunnen vinden in de tuinen in RijswijkBuiten.

De woningen zijn ontwikkeld door Ontwikkelingscombinatie Harnaschpolder CV. Het project bestaat uit 67 eengezinswoningen, waarvan 32 industrieel vervaardigde MorgenWonen-woningen die ‘sleutelklaar’ zijn opgeleverd en 35 woningen gebouwd door Boele & van Eesteren, naar een ontwerp van Steenhuis Bukman Architecten. Zowel MorgenWonen als Boele & van Eesteren zijn onderdeel van VolkerWessels.

Duurzaam wonen én leven

RijswijkBuiten staat bekend als één van de duurzaamste wijken van Nederland. Zowel het openbaar gebied als de woningen zijn met aandacht voor thema’s als duurzaamheid, water en groen ingericht. “Ook de woningen in De Lanen fase 1 zijn energieneutraal of nul op de meter. Dit is mogelijk gemaakt door de zeer goede isolatie en een duurzame warmteopwekking in de woning. De MorgenWonen-woningen zijn opgeleverd met een materialenpaspoort voor toekomstig hergebruik van de grondstoffen waarmee de woningen zijn gebouwd”, aldus Marcel Schipper.

Ook buiten de woningen worden de nodige maatregelen getroffen om de wijk klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Zo worden de tuinen vanuit de bouw deels voorzien van groene beplanting en worden in de woningen nestgelegenheden voor vogels gecreëerd. “Regenwater stroomt bijvoorbeeld bovengronds via speciale goten af en wordt via watergangen en speciaal in te richten groenstroken versneld afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Daarnaast zijn er voor de bewoners van Parkrijk (elektrische) deelauto’s, en in de toekomst ook elektrische deel(bak)fietsen beschikbaar, in de wijk. Twee mooie voorbeelden waarom RijswijkBuiten vooroploopt als het gaat om duurzaamheid”, aldus wethouder Keus.