Zoeken

de Trip proeftuin voor bouwlogistiek

Samen met VolkerWessels Bouwmaterieel optimaliseert Boele & van Eesteren de logistieke processen voor het project ‘de Trip’ in Utrecht. Het project dient als proeftuin om verbeteringen rondom logistiek – die gebaseerd waren op aannames – te verifiëren.

160039.jpg
Hub de Trip.png

Verwachte vervoersbewegingen geoptimaliseerd

De eerste bevindingen werden op 12 december tijdens een symposium over Logistiek in de Bouw gepresenteerd. Om de stad en de directe omgeving van bouwverkeer te ontlasten, zijn inventarisaties gemaakt van de te verwachten vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats. De resultaten zijn vastgelegd in verschillende scenario’s (in totaal voor dit project 1.500) en elk scenario krijgt een bijbehorende optimalisatie. Zo wordt voor persoonsvervoer de optie overwogen om bouwpersoneel te laten parkeren bij een hub buiten de stad, om vervolgens gezamenlijk, met een bus of over het water, naar de bouwplaats te gaan.

Stappenplan

Om de opties te testen, en kosten en baten tegen elkaar af te wegen, lopen we een stappenplan door. Op dit moment zijn we bezig met verdieping en implementatie van de mogelijke optimalisaties. Begin 2015 wordt een beslissing genomen over de logistieke optimalisaties.