Zoeken

De Trip behaalt BREEAM-NL oplevercertificaat

Op 18 januari 2017 heeft project de Trip in Utrecht een BREEAM-NL oplevercertificaat Very Good behaald. Het project ‘de Trip’ bestaat uit 253 huurappartementen voor starters, 1.500m2 bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers en horecaruimte (en de bijbehorende parkeervoorzieningen). De certificering betreft alle drie de bouwdelen: gebouw 'Kade', 'Branding' en 'Briljant'.

1609517.jpg
1609542.jpg

Hoog gescoord

Met de certificering is hoog gescoord (74-88%) op de categorieën Management, Energie, Transport, Afval en Landgebruik & Ecologie. Voor de uitvoering betekende dit vergaande aandacht aan de duurzaamheid op de bouwplaats. Zo is gebruik gemaakt van de BouwHub wat de CO2-uitstoot als gevolg van personen- en goederenvervoer met 68% heeft gereduceerd.

Zeer energiezuinig

De hoge score op Energie (78%) komt mede door een zeer energiezuinig installatieconcept met een WKO en zonnepanelen. De bouwcombinatie COM4Trip heeft dan ook 20 jaar onderhoud en de levering en exploitatie van warmte en energie in het contract zitten.