Zoeken

BREEAM-NL Ontwerpcertificaat voor de Trip

Het project 'de Trip' in Utrecht heeft een BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat behaald. Hiermee is de basis gelegd voor het doel om een Oplevercertificaat met score 'Very Good' te bemachtigen.

birdview 2.jpg
205248-De Trip-da1688-original-1461184059.jpg

Energieconcept aangepast

Het 3 sterren ontwerpcertificaat kreeg een score van 61,91%. Een belangrijk bijdrage aan de score komt van de categorie Energie. Dit aspect heeft binnen het gehele project de aandacht aangezien bouwcombinatie Com4Trip ook 20 jaar energie gaat leveren aan de 255 startersappartementen. Om het originele energieconcept te optimaliseren, is samen met installateurs, adviseurs en de architect gekeken naar het plan. Zo is de mechanische ventilatie met natuurlijke luchttoevoer vervangen voor een WTW-systeem, passen we PV-panelen toe en wordt er een WKO-installatie toegepast.

Met het behalen van een Very Good-certificaat voldoen we ruim aan de minimale eis van de opdrachtgever, dit was namelijk een Good-certificaat.

Downloads