Zoeken

Archeologisch onderzoek levert mooie vondsten op bij de Trip

Voorafgaand aan de start van de bouw van de Trip in Utrecht is ook aangevangen met het vervolg van het archeologisch onderzoek. In 2012 werd op het bouwterrein al de eerste laag tot 1,5 meter opgegraven. Daarbij werden funderingen van huizen uit de 17e tot de 19e eeuw aangetroffen.

14118653.jpg
Munt.jpg

Diepere lagen

In het kader van de komende bouwwerkzaamheden, worden ook de archeologische lagen die dieper in de bodem voorkomen onderzocht. Het onderzoek richt zich daarbij op die delen van het gebied die door de funderingen van de nieuwe gebouwen worden verstoord. Bij het uitgraven van het eerste deel van de bouwput zijn bijna 200 sporen en meer dan 550 vondsten gedaan. De sporen zijn vooral veel kuilen, maar ook waterputten, beerputten en een bakstenen vloer. Deze sporen lijken allemaal te liggen op de achtererven van de huizen. De huizen stonden ooit langs de weg die parallel aan de Vaartse Rijn lag. De vondsten bestaan vooral uit aardewerk, dierlijk bot, metaal en glas.

Rekenpenning

Een opmerkelijk vondst is de Franse ‘jeton’ of rekenpenning. Deze komt mogelijk uit Dauphiné in zuidoost Frankrijk en werd gebruikt op een rekenbord of -doek, waarbij op horizontale lijnen van verschillende waarde met penningen, steentjes of anderszins werd opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd, etc. Op de ene zijde een visachtig dier afgebeeld, met in de randtekst ‘Ave Maria Gracia Plena’, waarbij Plena is afgekort. Op de andere zijde staat een kruis versierd met Franse leliemotieven. De rekenpenning uit de opgraving dateert mogelijk uit het einde van de 14e of begin van de 15e eeuw.

Onderzoek gaat door

De meer dan 600 jaar oude vondst sluit goed aan bij de andere sporen en vondsten van het terrein die over het geheel dateren uit de 13e tot en met de 19e eeuw. In de komende maanden wordt het onderzoek naar deze oude bewoningssporen voortgezet. Uiteraard worden de werkzaamheden door een deskundig bedrijf uitgevoerd en begeleid, in nauw overleg met de Gemeentelijke Dienst Archeologie.

Door Jeroen Flamman – Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie