Zoeken

Appartementen The Station House overgedragen aan Syntrus Achmea

Midden in het Leidse stationsgebied startte Bouwcombinatie Boele & van Eesteren | du Prie bouw & ontwikkeling in de zomer van 2020 met de realisatie van The Station House. The Station House bestaat uit vier torens met drie binnentuinen, met in totaal 140 appartementen, parkeervoorzieningen en een brandweerkazerne. Met de overdracht van de appartementen aan opdrachtgever Syntrus Achmea Real Estate & Finance werd op woensdag 31 augustus de eindoplevering van The Station House behaald.

2286622.jpg
2286773.jpg

De ondertekening van de opleverdocumenten vormde het officiële einde van de bouwperiode. Namens Bouwcombinatie Boele & van Eesteren | du Prie bouw & ontwikkeling werden de documenten ondertekend door Peter Mannak en Martijn Du Prie. Wim Smit voerde de ondertekening uit namens Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

2286446.jpg

Modern en grootstedelijk

The Station House ligt op slechts minuten afstand van station Leiden Centraal. Het kruispunt Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan-Oegstgeesterweg waaraan het complex gesitueerd is, vormt een belangrijke verkeersader in Leiden. Deze centrale locatie in combinatie met het gekozen gevelbeeld geven The Station House een moderne, grootstedelijke uitstraling. Tijdens de ontwikkeling is er speciale aandacht uitgegaan naar het creëren van de ideale balans tussen verbinding houden met de stad en het ervaren van voldoende rust en comfort in woongemak. De combinatie van het toegepaste baksteen voor de vier torens, met daartussen drie binnentuinen die op beide kopse zijden worden afgeschermd door glazen oprijzende wanden, zorgt hierbij voor het gewenste resultaat.

De binnentuinen liggen verhoogd boven de parkeergarages, die zich inpandig op maaiveldniveau bevinden. De appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van circa 60 m2 en beschikken allen over een eigen buitenruimte in de vorm van een terrastuin of balkon.

Brandweerkazerne Leiden-Noord

In de onderste bouwlagen van de twee meest zuidwestelijke torens is de nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord gevestigd. De brandweerkazerne is door het gebruik van een donkere gevelsteen duidelijk te onderscheiden van het woongebouw The Station House. De nieuwe kazerne vervangt de kazernes in Leiden-Noord (Gooimeerlaan), Leiderdorp en Oegstgeest en biedt voorzieningen voor zowel de beroeps- als de vrijwillige brandweer. Afgelopen maand werd de brandweerkazerne in gebruik genomen door opdrachtgever Veiligheidsregio Hollands Midden.

Betrokken partijen

Het project is gerealiseerd door Bouwcombinatie Boele & van Eesteren | du Prie bouw & ontwikkeling. De appartementen zijn in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance gebouwd, de brandweerkazerne is in opdracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden gerealiseerd. Het ontwerp is gemaakt door architect Bart van de Putte en tekenbureau bd architecture heeft het tekenwerk verzorgd. In de ontwerpfase heeft Overdevest adviseurs het installatieadvies opgesteld en gaf Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke advies over de constructies. De installaties zijn uitgevoerd door Putman installaties (werktuigbouwkundig) en SDR installaties (elektrotechnisch).