Zoeken

Afbouw Poortvrije Passage, IJ-Hal en IJ-gebouw station Amsterdam

Bouwcombinatie CSA (Kondor Wessels Amsterdam en Boele & van Eesteren) heeft in december 2014 mondeling opdracht gekregen voor fase 2 van het project station Amsterdam Centraal en start in juni 2015 met de uitvoering.

14119317.jpg
14119399.jpg

De IJ-Hal

Het totaalproject betreft de afbouw van de IJ-Hal, de renovatie van het IJ-gebouw en twee Poortvrije Passages en is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 is circa 60% van deze opdracht en is bijna gereed. De IJ-Hal en de Poortvrije Passages worden in een BIM model uitgewerkt. Voor fase 2 heeft de bouwcombinatie in 2014 opdracht gekregen om de casco ruimtes van de IJ-hal en de Passage te scannen en het uitwerken van de ontwerpmodellen van de architecten te begeleiden. Bij het verkrijgen van het groene licht om fase 2 in uitvoering te nemen, is het engineeringstraject in januari 2015 opgestart. De engineering wordt gerealiseerd middels Concurrent Engineering en gesteund door LEAN-sessies. De Concurrent Engineering zal in een relatief korte tijd plaatsvinden. Daaraan zullen opdrachtgever, adviseurs en onderaannemers deelnemen. In juni zal gestart worden met de uitvoering.

Uitvoering fase 2

De tweede fase wordt gezien als een kopie van de 1e fase. Bouwkundig is dit wellicht in grote lijnen zo te beschouwen, maar wat betreft bouwplaats, logistiek, veiligheid en de afstemming met nevenprojecten is het een project op zich. Bij de uitvoering dienen veel specifieke randvoorwaarden uitgewerkt te worden, waarbij natuurlijk lering getrokken is uit de ervaring van de uitvoering fase 1.

Oplevering fase 1

De uitvoering van fase 1 is in volle gang. Eind januari 2015 staat de oplevering van de IJ-Hal en IJ-gebouw gepland, de Poortvrije Passage West wordt half februari 2015 opgeleverd. Vervolgens zullen de toekomstige huurders deze ruimtes gaan inrichten. Voor de zomer wordt het opgeleverde gebied in gebruik genomen.