Zoeken
NieuwsbriefVU.jpg

Werkzaamheden Nieuw Universiteitsgebouw nr. 5

NieuwsbriefVU.jpg

Tot circa eind 2017 vinden op de Campus werkzaamheden plaats voor de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw. Het wordt een gastvrij gebouw waarvan dagelijks ongeveer 5.500 mensen gebruik gaan maken. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de bouw.

De werkzaamheden voor het Nieuwe Universiteitsgebouw worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen vinden werkzaamheden plaats die geen geluids- of trilling overlast voor de omgeving veroorzaken. Bij transporten worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid en er komen veegwagens zodat de bouwomgeving zoveel mogelijk schoon blijft. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.

Werkzaamheden juni t/m augustus

De werkzaamheden rondom de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw vorderen gestaag. Ook tijdens  de vakantieperiode  wordt er druk gewerkt aan de realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw. Hierbij ontvangt u een overzicht van de highlights.

  • In week 22 is de eerste van drie torenkranen geplaatst. In het derde kwartaal van dit jaar worden de volgende twee torenkranen neergezet.
  • In week 23 zijn de laatste kubieke meters grond uit de bouwkuip ontgraven waardoor de bodem van de put, 12 meter onder NAP,  is bereikt. 
  • Als de GEWI ankers gereed zijn is de weg vrij voor het aanbrengen van wapeningskorven en de prefab liftputten. Deze worden dan onderdeel  van de onderwaterbeton vloer. Ook worden de bodem en de damwanden gereinigd. Er zijn veel werkzaamheden onder water.
  • De onderwaterbetonvloer wordt gestort in het weekend van 11 juli 2015. Dit weekend zal er veel verkeer zijn en wordt er dag en nacht gewerkt.
  • Voor het storten van de onderwaterbetonvloer wordt  30% van de grond vervangen door hergebruikt puin, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit valt binnen de ambities van de Duurzame Campusontwikkeling.
  • Eind juli wordt in een aaneengesloten periode van 3 tot 4 weken de bouwkuip leeggepompt. In totaal wordt er ca. 200.000 kubieke meter water weggepompt via de hiervoor tijdelijk aangelegde leiding. Het water wordt afgevoerd naar een sloot ten zuiden van de VU Campus.

Planning zomerperiode

Week van 25 mei: Eerste torenkraan geplaatst
Week van 1 juni: Ontgraving bouwkuip
Periode 1 juni t/m 19 juni: Uitvoeren GEWI ankers
Periode 22 juni t/m 10 juli: Afzinken liftputten en wapeningskorven
Periode 6 juli t/m 1 t/m 17 juli: Storten onderwaterbeton
Periode 20 juli t/m 14 augustus: Leegpompen bouwkuip

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!