Zoeken

Storten onderwaterbeton Nieuw Universiteitsgebouw

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief start vrijdag 10 juli het storten van het onderwaterbeton. Dit is de laatste handeling in de met water gevulde bouwput. Hierna zal de bouwput droog worden gepompt en start een volgende bouwfase. In deze nieuwsbrief leest u wat dit precies inhoudt.

Het onderwaterbeton wordt met betonpompen door duikers aangebracht. De 90 cm dikke betonvloer vormt de waterdichte bodem en heeft tevens de functie van funderingsplaat en stabiliteitsvoorziening. Van vrijdag 10 juli 18.00 uur tot en met zondag 12 juli circa 16.00 uur worden in totaal 570 betonmixers naar de bouwplaats gebracht, met een frequentie van 12 per uur. De betonmixers worden binnen de bouwhekken opgesteld. Verkeersregelaars zijn aangesteld om het logistieke proces aan de entree en uitgang van het bouwterrein te begeleiden. Het storten gebeurt in betrekkelijke rust met een beperkte inzet van mensen en minimaal geluid producerend materieel.

Lozen van het water

Nadat het onderwaterbeton is aangebracht, zal in een aaneengesloten periode van drie tot vier weken de bouwkuip worden leeggepompt. In totaal  wordt circa 85.000 m3 water weggepompt via de hiervoor tijdelijk aangelegde leiding. Voor het lozen van het water heeft de VU Amsterdam een vergunning aangevraagd. Op verzoek van Waternet wordt het water geloosd voorbij de Arent Janszoon Ernststraat. In deze watergang is meer capaciteit voor de afvoer van maximaal 175 m3 water per uur. Het water wordt conform de geldende milieu-eisen tussentijds gezuiverd en bemonsterd.

Tijdelijk portaal

Voor een periode van circa vier weken zal een wegpassage over de Arent Janszoon Ernststraat nodig zijn. Om geen schade aan te brengen aan de omgeving wordt een stevig tijdelijk portaal geplaatst, met een minimale doorrijhoogte van 4,5 m. Na het leegpompen van de bouwkuip worden het portaal en de waterleiding weer verwijderd en het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Planning

  • 6 juli t/m 10 juli - Aanleg tijdelijk portaal en waterleiding
  • 10 juli t/m 12 juli - Storten onderwaterbeton
  • 20 juli t/m 14 augustus - leegpompen bouwkuip

Werktijden en overlast

De werkzaamheden voor het Nieuwe Universiteitsgebouw worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen vinden werkzaamheden plaats die geen geluids- of trilling overlast voor de omgeving veroorzaken. Bij transporten worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid en er komen veegwagens zodat de bouwomgeving zoveel mogelijk schoon blijft. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!