Zoeken
6d8db0bd-5fad-45aa-b92b-491c9f050834.JPG

Update Nieuw Kijkduin

6d8db0bd-5fad-45aa-b92b-491c9f050834.JPG

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Nieuw Kijkduin aan het Deltaplein. Zo is het bouwterrein bouwrijp gemaakt, worden de CSM- en Berlinerwanden aangebracht en gaan de graafwerkzaamheden bijna van start.

Afschermen bouwterrein

Half februari zijn we gestart met het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein van project Nieuw Kijkduin. Aansluitend zijn we gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Dit houdt onder andere in dat de bestrating en het straatmeubilair zijn verwijderd, de vuurtoren is in opslag is gebracht en dat de voormalige Rabobank kiosk is gesloopt.

Grondkerende wanden

Afgelopen maandag zijn we gestart met het aanbrengen van de CSM wand. Deze wordt aangebracht langs de bestaande winkels, daar waar de bouwput ontgraven zal worden. De CSM-wand zorgt voor de grondkering naar de bestaande bebouwing tijdens het ontgraven van de bouwput. Een CSM (Cutter Soil Mix)-wand vermengd het aanwezige zand met een grout. In deze mix worden verticaal stalen profielen opgenomen. Na verharding ontstaat er een wand van circa 50 centimeter dik die de grond keert. Het aanbrengen van de CSM-wanden duurt ongeveer twee weken.

 Daarnaast starten we binnenkort met het aanbrengen van een Berlinerwand langs de Hoek van Hollandlaan. Dit neemt ongeveer een werkweek in beslag. Tijdens het aanbrengen van deze wand worden er verkeersregelaars op de Hoek van Hollandlaan ingezet om de veiligheid te borgen. Net als de CSM-wand is ook de Berlinerwand een tijdelijke grondkering. Deze wordt verwijderd nadat de begane grondvloer is aangebracht. Een Berlinerwand bestaat uit stalen profielen die verticaal de grond in worden gebracht op circa 2m afstand. Daartussen wordt een scherm geplaatst, in dit geval van betonnen platen, die de grond zullen keren.

Verplaatsen zand

Op 9 april starten we met het verplaatsen van het zand uit de bouwput naar de duinen. Ter voorbereiding worden er komende week bouwhekken geplaatst in de duinen om dit werkgebied af te schermen. In totaal duren de graafwerkzaamheden ongeveer 6 weken. Daar waar de werkzaamheden in deze worden afgerond, worden de bouwhekken direct weer verwijderd.

Paddenscherm

In de (duin)gebieden náást ons werkgebied in de duinen komt de rugstreeppad voor. De rugstreeppad migreert medio maart vanwege voortplanting. Om te voorkomen dat de rugstreeppad via ons werkgebied migreert, zijn er paddenschermen geplaatst. Zodra onze werkzaamheden in het duingebied zijn afgerond, worden deze weer verwijderd.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!